Home

Nieuwe cao beroepsgoederenvervoer 2021

22-06-17 Nieuwe tekst CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 02-05-17 Arrest Hof Den Bosch: Charterbepaling en Detacheringsrichtlijn niet van toepassing op Hongaarse chauffeurs 23-04-17 Onderhandelingsresultaat CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-201 Binnen de cao Beroepsgoederenvervoer werk je in het beroepsgoederenvervoer bij een klein transportbedrijf, De cao's van TLN en KNV definitief samengevoegd tot één nieuwe cao voor de 140.000 medewerkers in de transportsector. Op 12 juni 2017 werd bekend dat de leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met deze nieuwe cao

Tekst van het CAO boekje voor de nieuwe CAO voor het beroepsgoederenvervoer 2017-2019 nu beschikbaar (transport cao De nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019; het einde van vakbond FNV in het vervoer? Published on July 14, 2017 July 14, 2017 • 24 Likes • 0 Comment

Nieuwe cao beroepsgoederenvervoer 08-03-2017 De onderhandelingen over de nieuwe cao in het beroepsgoederenvervoer hebben geleid tot een eindbod van TLN. In het eindbod zouden alle chauffeurs en logistieke medewerkers die onder deze cao vallen, er de komende 3 jaar minimaal 10 procent in loon op vooruit gaan TLN-CAO 2017-2020 1 VOORLICHTINGSBROCHURE BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG EN DE VERHUUR VAN MOBIELE KRANEN INHOUD: - ARBEIDSVOORWAARDEN-CAO van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020 - SOOB-CAO van 1 juli 2017 tot 1 juli 2022 . TLN-CAO 2017-2020 2 Inhoud art. blz.

Bekijk hier de cao beroepsgoederenvervoer en stel een vraag via het formulier over arbeidsvoorwaarden. Je komt dan in contact met een jonge organisatie PDF Cao-boekje Beroepsgoederenvervoer 2020 PDF Cao 2017-2019 wijzigingen per 1 januari 2019 PDF Beroepsgoederenvervoer - Cao Engels 2017-2019 PDF Beroepsgoederenvervoer Is er na afloop van die periode nog geen nieuwe cao, dan blijft de oude cao toch gelden. Meer veelgestelde vragen. Bestuurders van deze sector. Willem Dijkhuizen. Bestuurder. Beroepsgoederenvervoer | Transport | TLN 2020 Nieuws. 30-09-2020 AVV CAO Beroepsgoederenvervoer 2020; 06-07-2020 Nieuwe versie CAO Beroepsgoederenvervoer 2020; 05-06-2020 Nieuwe tekst CAO Beroepsgoederenvervoer 2020; 15-02-2019 AVV CAO Beroepsgoederenvervoer 2019; 30-11-2018 Wijziging tekst CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019; 15-11-2018 Wijziging tekst CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-201 CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019. Via onze website kunt u heel simpel de nu geldende cao voor het beroepsgoederenvervoer van TLN/KNV nalezen 18-08-2017, De minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft op 14 augustus de cao Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard voor werknemers en werkgevers in het beroepsgoederenvervoer en kraanverhuurbedrijf.De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020

CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 * CAO Transpor

Eindbod werkgevers CAO beroepsgoederenvervoer 2017 - 2019 De werkgevers (Transport en Logistiek Nederland en Vereniging Verticaal Transport) hebben aan de vakbonden een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor voor het beroepsgoederenvervoer met een looptijd van 36 maanden Beroepsgoederenvervoer (TLN) Cao. Bekijk de cao Beroepsgoederenvervoer (TLN) met daarin afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Een cao komt tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Hij kan voor één (groot) bedrijf gelden of voor een hele sector. Is een cao afgelopen, maar. Cao Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 Cao Seizoenarbeid Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2018-2019 Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg 2014-201

Cao Beroepsgoederenvervoer bijdrage te leveren aan het spoedig overeenkomen van een nieuwe cao. - SOOB-CAO van 1 juli 2017 tot 1 juli 2022 - CAO seizoenarbeid van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 - CAO deskundige bijstand bij het verzuimbeleid en het arbeidsomstandighedenbeleid va CAO Beroepsgoederenvervoer De cao's van TLN en KNV definitief samengevoegd tot één nieuwe cao voor de ruim 150.000 medewerkers in de transportsector. Op 12 juni 2017 werd bekend dat de leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met deze nieuwe cao. Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 01-01-2018 2.0% Wage increase CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 (21-06-17) 01-07-2017 2.0% Wage increase CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 (21-06-17) 01-01-2016 2.75% Wage increase CAO teks Cao wijzigen per 1 juli 2017 Loonstijging van 2%. Iedereen die per 1 juli 2017 één jaar of langer in de eindtrede van zijn loonschaal zit, bij normale uitvoering van zijn werkzaamheden, wordt in de nieuwe eindtrede van zijn/haar loonschaal geplaatst De leden van FNV Transport & Logistiek hebben hun mening gegeven over de ongewijzigde verlenging van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Een ruime meerderheid heeft ingestemd om de cao te verlengen voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020

Cao Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 - Sector Vervoer en

Door de nieuwe CAO voor Beroepsgoederenvervoer zijn de salarissen per 1 juli 2017 tussentijds verhoogd met 2 procent. Tevens worden de verblijfskosten en toeslagen verhoogd met 2 procent De huidige cao loopt 31 december 2019 af en dat betekent dat we in het najaar weer gaan onderhandelen over een nieuwe cao. Deze 21 september 2018 Beroepsgoederenvervoer: De Unie sluit akkoord met TLN, VVT en andere vakbonden: beloning vakantiedag en werkdag gelijkgetrokke UTRECHT - [update 10:31 uur] De cao voor werknemers in het beroepsgoederenvervoer en het verticaal transport wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021. De leden van FNV, CNV en De Unie hebben. Speciaal voor de werknemer in de Transport & Logistiek (cao Beroepsgoederenvervoer) hebben we een nieuwe krant uitgebracht. Binnenkort wordt hij her en der in papieren versie verspreid. Voor jou is hij natuurlijk ook online te vinden (zie verder in deze communicatie)

Met de nieuwe CAO beroepsgoederenvervoer veranderen de loonkosten voor transportbedrijven. Panteia heeft de loonkosten per 1 juli 2017 berekend en komt in een voorbeeld uit op een loonkostenstijging van 2,7 procent. Een nieuwe CAO brengt altijd wijzigingen met zich mee en een aantal van deze wijzigingen gaat al in per 1 juli 2017 de kop is er af - Cao Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 - Sector Vervoer en logistiek - CNV Vakmensen . de kop is er af - Cao Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 - Sector Vervoer en logistiek - CNV Vakmensen . Op 17 december 2019 vond het tweede overleg plaats om te komen tot een nieuwe cao in de transport & logistiek Nieuwe CAO voor de transportsector. 21 juni 2017 | Door: Erik Bos. Werkgevers en werknemers in jouw branche zijn eruit: er is een nieuwe landelijke CAO voor de transportsector. Ze zijn het onder andere eens geworden over de salarisontwikkeling, verblijfskosten en een toeslagenmatrix voor eendaagse nachtritten Nieuwe normenset keurmerk Paychecked in Transport per 1-8-2017. Per 1 augustus 2017 is er een nieuwe normen set van toepassing voor ondernemingen die getoetst worden voor het keurmerk Paychecked in Transport, U bent schriftelijk met elkaar overeengekomen dat de arbeidsvoorwaarden uit de Cao beroepsgoederenvervoer worden betaald

cao beroepsgoederenvervoer cao boekje 2017-201

CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 * | CAO Transport Salaris is volgens CAO beroepsgoederenvervoer. Per direct zijn wij opzoek naar fulltime pakketbezorger uit de directe omgeving van Heerenveen. De verloning valt onder de CAO beroepsgoederenvervoer Werkgevers in het beroepsgoederenvervoer moeten ervoor zorgen dat vrachtwagens zijn uitgerust met een standairco CAO Transport en Logistiek 2019 en 2020. Als ondernemer of werknemer in de transport en logistiek (CAO TLN) wilt u natuurlijk op de hoogte blijven van de nieuwe CAO's binnen transport. Al het nieuws op het gebied van de CAO transport kunt u lezen op deze pagina! Onze redacteurs zorgen ervoor dat u geen nieuws meer mist Per 1 juli 2017 geldt voor nieuwe herindelingen ingevolge lid a en b dat voor de werknemer van 55 jaar en ouder de persoonlijke toeslag niet zal Onderstaande tabellen zijn van toepassing voor werknemers werkzaam bij ondernemingen die voorheen ook onder de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Nr. 37326 14 september 2017 Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 2017/2022 Verbindendverklaring CAO-bepalinge

De nieuwe CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019; het einde

Loonkostenontwikkeling beroepsgoederenvervoer over de weg per 1 juli 2017. gepubliceerd: 11-10-2018. De afgelopen periode is een akkoord bereikt over een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer over de weg. Een nieuwe cao brengt wijzigingen met zich mee en een aantal van deze wijzigingen gaat al in per 1 juli 2017 Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao's van het Beroepsgoederenvervoer en PostNL. Beroepsgoederenvervoer Over de cao Beroepsgoederenvervoer is maandenlang gesteggeld. De bonden eisten 3,5 procent loonsverhoging, terwijl werkgevers stug vasthielden aan 0 procent beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek 2017 Instroom en over het aantal werkgevers en werknemers en over de opleiding en instroom van nieuwe • Logistiek dienstverleners die zelf geen vervoer verrichten en vrijwillig zijn aangesloten bij de cao. In de sector gaat het in 2017 om circa 141.000 werknemers en circa 6.300. Nieuwe cao beroepsgoederenvervoer over de weg. Uitslag ledenraadpleging FNV Transport & Logistiek bekend 02 juni 2020 De leden van FNV Transport & Logistiek hebben hun mening gegeven over de ongewijzigde verlenging van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Een ruime meerderheid heeft ingestemd om de cao te verlengen voor [

Op 15 september was er een nieuwe onderhandelingsronde voor de cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Deze onderhandelingen hebben niet tot een cao-akkoord geleid. In mei van dit jaar zijn de cao-partijen gestart met de onderhandelingen. Na vier maanden verschillen werkgevers en vakbonden over een aantal punten nog erg van mening Bron 3. Geldigheid van de nieuwe cao. Cao Beroepsgoederenvervoer Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 Binnen de cao Beroepsgoederenvervoer werk je in het beroepsgoederenvervoer bij een klein transportbedrijf, koeriersdienst of een grote logistieke dienstverlener die aangesloten is bij Transport en Logistiek Nederland (TLN) of je. Nieuwe Cao Beroepsgoederenvervoer per 1 juli 2017 Een nieuwe CAO brengt altijd wijzigingen met zich mee en een aantal van deze wijzigingen gaan al in per 1 juli 2017. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen: -Per 1-7-2017: Verhoging lonen met 2 procent Extra 1/3-trede voor iedere loonschaal (1/3 deel van 4 procent)-Per 1-1-2018 De beste wensen voor het nieuwe jaar! Vanaf 1 januari 2014 zijn Bulgaarse en Roemeense werknemers welkom op de West Europese arbeidsmarkt. Vanaf 1 januari is ook de CAO beroepsgoederenvervoer niet langer algemeen verbindend verklaard. De bonden hebben hun looneis alvast neergelegd: 3%, voor 1 jaar wel te verstaan 1.4. Cao-ontwikkelingen in cao-seizoen 2017 In cao-seizoen 2017 expireren 432 cao [s voor 2,7 miljoen werknemers (zie figuur 3). Inmiddels hebben cao-partijen voor 99 (738.000 werknemers) van deze 432 caos een nieuw akkoord bereikt. Dit komt neer op een nieuwe cao voor 23% van alle in 2017 expirerende cao [s. Dit is iets minder dan het.

Volvo-LNG-01

05-06-2020 Nieuwe tekst CAO Beroepsgoederenvervoer 2020 15-02-2019 AVV CAO Beroepsgoederenvervoer 2019 30-11-2018 Wijziging tekst CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019. Transport Online - CAO TLN 2017-2019 www.transport-online.nl. CAO Beroepsgoederenvervoer 2017-2019. Via onze website kunt u heel simpel de nu geldende cao voor het. Een nieuwe cao brengt wijzigingen met zich mee. Sommige daarvan gaan al in per 1 juli 2017. De daarmee samenhangende loonkostenontwikkeling is inmiddels door Panteia/NEA berekend en gepubliceerd. De cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg kent een looptijd van 3 jaar, van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 Tariefverhoging wegvervoer door nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer. 30 augustus 2017. 10% loonsverhoging, dat is wat vrachtwagenchauffeurs er de komende 3 jaar bijkrijgen. De kosten van wegtransport zullen hierdoor gaan stijgen. Hoe wordt deze aanzienlijke loonsverhoging doorgevoerd, en wat kunt u verwachten? 10% verspreid over 3 jaa Ook de leden van FNV Bondgenoten zijn nu akkoord gegaan met de nieuwe cao voor beroepsgoederenvervoer. De nieuwe cao geldt van 1 januari 2014 tot 31 december 2016

Beide cao's zijn op 31 december 2016 afgelopen en moeten dus verlengd worden. Zoals gezegd zijn de cao-onderhandelingen afgelopen najaar gestart. Het doel daarbij is dat de twee genoemde cao's worden samengevoegd in een nieuwe, moderne cao. Inmiddels zijn we bijna een kwartaal verder en is er nog geen akkoord Volgens haar is de nieuwe CAO aangemeld en ligt de nieuwe CAO-tekst ter visie bij het Ministerie voor een algemeen verbindend verklaring. Vallenduuk schrijft: Opvallend is dat, alhoewel het onderhandelingsresultaat van 22 april 2017 nog getekend was door de vakbond FNV, in de nieuwe officiële aangemelde CAO de vakbond geen CAO-partij meer is Op 12 maart 2020 hebben wij onderhandelingen gevoerd met de werkgevers over een nieuwe cao. Wij hebben al enkele gesprekken achter de rug en het werd tijd dat werkgevers met een goed bod zouden komen. Het overleg verliep echter geheel anders. TLN en VVT hebben aandacht gevraagd voor de gevolgen van het Corona-virus. Veel bedrijven hebben te maken met teruglopende omzetten, auto's die.

Nieuwe CAO beroepsgoederenvervoer - evofenede

 1. Nieuwe kennis opdoen. Engelse en Poolse vertaling beschikbaar van cao Beroepsgoederenvervoer. De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (SOOB) heeft opdracht gegeven om de cao Beroepsgoederenvervoer 2017-2019 te vertalen in het Engels en in het Pools. Translate language onlin
 2. Tekst van het CAO boekje voor de nieuwe CAO voor het beroepsgoederenvervoer 2017-2019 nu beschikbaar (transport cao Cao Beroepsgoederenvervoer Looptijd: 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 Binnen de cao Beroepsgoederenvervoer werk je in het beroepsgoederenvervoer bij een klein transportbedrijf, koeriersdienst of een grote logistieke dienstverlener die aangesloten is bij Transport en.
 3. Nieuwe cao voor beroepsgoederenvervoer (Novum) - Voor het beroepsgoederenvervoer is in de nacht van vrijdag op zaterdag een cao-akkoord gesloten

CAO Beroepsgoederenvervoer - Stel hier uw vraa

 1. De cao-bepaling over het vakantieloon bleef ongewijzigd: alleen het basissalaris dus. De nieuwe cao trad in werking, maar daarmee kwam de discussie niet tot een einde. In 2011 en 2014 heeft het Europese Hof van Justitie een tweetal belangrijke uitspraken gedaan over de vraag wat er onder vakantieloon moet worden verstaan
 2. imaal 10% in loon op vooruit. Dat..
 3. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. CAO 2017 - 2020; Voet. Over TLN; Over Iselect; Contact met TLN
 4. Cao Beroepsgoederenvervoer 2017-2020 (TLN) (tekst) Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 1 januari 2017 - 1 januari 2020. Met een overzicht van de lonen. De cao is te downloaden onder Documenten

Cao-partijen zijn op 5 december 2018 tot een onderhandelingsresultaat gekomen voor een nieuwe Cao Apotheken 2017-2019. Deze zijn opgenomen in deze Cao. Ook hebben cao-partijen de volgende procesafspraken gemaakt die gedurende de looptijd van de Cao nader worden uitgewerkt: Ova Er wordt door cao-partijen en KNMP samen actie ondernomen om van VWS. Binnen de nieuwe cao staat zwemveiligheid wederom hoog in het vaandel. De sociale partners gaan samen zorgen voor een landelijk geldend eenduidig toezichtprotocol. Als onderdeel van de cao hebben de werkgevers afgesproken met de vakbonden dat een werknemer niet langer dan 3 uur aaneengesloten toezicht houdt of lesgeeft Deze cao heeft een nieuwe naam: de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Dit past bij de positie die het sociaal werk in steeds belangrijker mate inneemt bij de participatie en zelfredzaamheid van inwoners in Nederland. De cao heeft een looptijd van 1 april 2017 tot en met 30 juni 2019 en bouwt verder aan de optimal

Cao Beroepsgoederenvervoer ook door FNV ondertekend. De cao Beroepsgoederenvervoer is ook door de FNV ondertekend, evenals de SOOB-cao. Op de site van TTM is een bericht naar buiten gebracht dat.. CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER 2010 PDF - De afkortingen zijn bijgewerkt tot de 13 de druk van deze Dictionary (). . Manufacturing CAM Customer Asset Management CAO Collectieve On Board CO Maandag 12 juni 2017 hebben TLN, KNV en CNV een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Tijdens de CAO onderhandelingen hadden de partijen te maken met een extra uitdaging. De CAO van de TLN waar ongeveer 140.000 mensen onder vallen, en de CAO van de KNV waar ongeveer 8.000 mensen onder vallen werden.

Nieuwe kranen van Stukwerkers in Haven van GentDrie nieuwe DAF XF voor Friedi Slegers Transport

28-12-2017. De werkgevers en de leden van de vakbonden FNV en CNV hebben positief ingestemd met het bereikte principeakkoord voor de cao Afval & Milieu. Daarmee is de nieuwe cao Afval & Milieu 2018-2019 een feit In deze versie van de CAO VVT app vind je de volgende aanpassingen:-nieuwe tekst CAO VVT 2019-2021-samenvatting van de cao-teksten (met een keuze uit de complete samenvatting, de samenvatting Verpleeg- en Verzorgingshuizen of Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao Open Teelten. Als de achterbannen instemmen met het onderhandelingsresultaat is er een cao tot eind februari 2020 De CAO voor Uitzendkrachten 2019 - 2021 is op 30 december 2019 in werking getreden en geldt voor de hele uitzendbranche. Voorheen hadden de NBBU en ABU twee verschillende cao's. De cao loopt af op 31 mei 2021. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten per 11 juli 2020 algemeen verbindend verklaard.Dit besluit geldt tot en met 31 mei 2021

Cao Beroepsgoederenvervoer (TLN) - FN

Cao Beveiliging 2017-2018 aangemeld. Geschreven op 21/12/2017. Deze week is de nieuwe cao Beveiliging 2017-2018 aangemeld bij het ministerie van SZW. Deze cao komt voort uit het eerder bereikte principeakkoord tussen VBe NL en De Unie. Beide achterbannen hebben eerder ingestemd met het resultaat Downloaden. cao-beoordeling Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen 2017-2019 (pdf - 50kB); Lees voor: cao-beoordeling Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen 2017-2019 (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster); Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader Nieuwe bedragen cao Jeugdzorg 2017-2019 Op basis van de cao Jeugdzorg 2017-2019 en de wettelijke stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 treft u in dit document de volgende bedragen aan: A. Salarisschalen en salarisschaal garantiebanen (Bijlage 8) Tabel 1: Salarisschalen per 1 januari 2016 Tabel 2: Salarisschalen per 1 juli 2017.

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Beroepsgoederenvervoer

In de nieuwe cao is afgesproken dan de vergoeding gebaseerd wordt op loongebouw B functiegroep H met 11 treden. Dit was voorheen gebaseerd op loongebouw B functiegroep F met 9 treden. Verder is afgesproken dat als een werknemer die gebruik maakt van de seniorenregeling de arbeidstijd verder verlaagd, de vergoeding aan de werkgever niet zal worden gewijzigd Nieuwe cao-regels beroepsgoederenvervoer? Ben jij ondernemer, Toeslag ééndaagse nachtritten voor chauffeurs in de beroepsgoederenvervoer is per 1 juli 2017 veranderd. Vóór 1-7-2017 geldt dat voor elk uur, tussen 20,00 en 4,00 uur, een bedrag van 2,66 per uur,. Lees meer omtrent sign. - uitleg nachtrittoeslag cao beroepsgoederenvervoer (gerechtshof amsterdam 3 januari 2017 Nieuwe cao voor beroepsgoederenvervoer (Novum) - Voor het beroepsgoederenvervoer is in de nacht van vrijdag op zaterdag een cao-akkoord gesloten

Transport Online - CAO TLN 2017-201

Tekst nieuwe Baksteen CAO 2017 - 2019 KNB, FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen werden het in december 2017 eens over een nieuw CAO voor personeel in de baksteenindustrie. De juiste verwoording hiervan nam enige tijd in beslag, maar begin april verscheen dan toch de definitieve en vernieuwde CAO-tekst Het jaar 2017 is een vruchtbaar jaar als het gaat om nieuw afgesloten cao's. Dat stelt werkgeversvereniging AWVN, die vaak optreedt als adviseur bij onderhandelingen Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 februari 2018. II Inkomen Salarisontwikkeling Per 1 januari 2017 ontvangen de werknemers een incidentele uitkering van 1%. Per 1 juni 2017 worden de salarisschalen en als gevolg daarvan de individuele salarissen struc-tureel met 1% verhoogd Cao Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend. VVT, FNV, CNV en De Unie al een onderhandelingsresultaat voor de cao die loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. De overurentoeslag van 130 procent blijft in de nieuwe cao bestaan Deze geheel gewijzigde cao kent een looptijd van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018. De hoeveelheid aanpassingen t.o.v. voorgaande cao's kan met zich meebrengen dat bepaalde rechten voor werkgever dan wel werknemer onbedoeld zijn verdwenen dan wel juridisch een andere uitleg kennen in deze nieuwe cao dan partijen vooraf beoogden

Een nieuwe cao NS en vakbonden (FNV, VVMC, VHS en CNV) hebben in 2017 een nieuwe cao afgesloten voor de periode van 2017 tot 2020. NS vindt het belangrijk dat medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen en op een gezonde en gemotiveerde manier kunnen werken Artikelnummer nieuwe cao Artikelnummer oude cao Inhoudelijke wijziging ten opzichte van oude cao Inhoudelijk gelijk in nieuwe cao Algemeen 1. Werkingssfeer 1. Werkingssfeer Payroll • Payrollovereenkomsten per 1-1-2020 buiten werkingssfeer • Overgangsregeling voor payrollovereenkomsten voor bepaalde tij De nieuwe cao loopt van 1 april 2016 tot 1 april 2017. Jennifer Elich, woordvoerder van Sociaal Werk Nederland: 'Wij zijn verheugd dat zowel de leden van CNV als die van FNV hebben ingestemd met het akkoord

Cao goederenvervoer algemeen verbindend verklaard evofenede

CAO beroepsgoederenvervoer eindbod 2017-201

Vakbonden en werkgevers in het basisonderwijs hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Leraren krijgen een loonsverhoging van 4,5 procent. Bonden e De CAO geldt voor de bijna 1300 medewerkers van de regionale omroepen en de ruim 3600 van de landelijke omroep. De huidige CAO liep af op 31 december 2016 en werd met een jaar verlengd. De nieuwe CAO gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2018

Beroepsgoederenvervoer (TLN) Cao

 1. Cao Beroepsgoederenvervoer Algemeen Verbindend Verklaard. Opmerkelijk is dat het bezwaar, ingediend door Willem Grunnbauer, op basis van het niet..
 2. Nieuwe universitaire cao: salaris omhoog, werkdruk omlaag. Na lang onderhandelen hebben de VSNU en vier werknemersorganisaties een akkoord gesloten over het cao voor 2016-2017. Het salaris gaat met terugwerkende kracht met 1,4 procent omhoog en de werkdruk moet omlaag
 3. Nieuwe Tata Steel CAO ondertekend 07 juli 2017. Een goede CAO voor iedereen. Dat is het doel waar Tata Steel de onderhandelingen mee in ging. Die CAO ligt er nu, zegt HR-directeur Guido Bockting. De cao is op 21 juni ondertekenden door FNV Metaal, de Unie, CNV Vakmensen, VHP en Tata Steel. Een akkoord dat een looptijd heeft van twee jaar
 4. De nieuwe cao heeft een looptijd van 28 maanden tot oktober 2021 en geeft daarmee rust en duidelijkheid. De lonen stijgen per 1 december 2019 met 3,5%, per 1 juli 2020 met 3,5% en per 1 maart 2021 met 0,93%. Per 2021 is er een eenmalige uitkering van 306 euro. Jeugdtabellen
 5. g in het.

CAO's - Bedrijfstak - Bedrijfstakken - CAOnet

In de nieuwe Cao Hidha is afgesproken dat hidha's per 1 juli 2017 een structurele salarisverhoging van 1 procent krijgen en per 1 januari 2018 een verhoging van 2,5 procent. De uitbetaling van beide salarisverhogingen vindt plaats in juli 2018. Per 1 januari 2019 wordt het salaris nog eens met 0,5 procent verhoogd Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe seniorenregeling, opgenomen in artikel 6.13 van de Cao SW.. Aanvragen van de seniorenregeling zoals is geregeld in artikel 6.11 cao SW is niet meer mogelijk. De nieuwe seniorenregeling kent twee leeftijdscategorieën: 60 jaar en ouder 62 jaar en ouder. Deze seniorenregeling is in 2015 tussen Cao-partijen overeengekomen en opgenomen in het Cao boekje 2015. Na lange en stevige discussies hebben werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over de nieuwe cao's in de Metaal en Techniek. De 300.000 medewerkers uit de metaalbewerking, installatiebranche, isolatie, carrosserie en goud- en zilvernijverheid krijgen in 28 maanden bijna 8% loonsverhoging. Dat is een gemiddelde stijging van 3,4% per jaar De nieuwe cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. In januari van dit jaar hebben gemeentemedewerkers een loonsverhoging gehad van 0,4 procent. In augustus 2017 wordt het loon structureel met 1 procent verhoogd en het Individueel Keuzebudget (IKB) met 0,5 procent per 1 december De nieuwe cao geldt tot 31 december 2019. (Bekijk hier de belangrijkste punten voor de cao 2020) Investering in de bouw- en infrasector. Door de rampzalige afgelopen jaren voor de werkgelegenheid in de bouw, hebben echter veel vakkrachten de sector verlaten

Nieuwe CAO Schoonmaak 2017 Lees meer..... Tags: CAO, Schoonmaak, 2017. Prognose indexering Schoonmaak CAO Schoonmaak VSR KMS Aanbesteding VSR Keurmerk Nieuw loongebouw schoonmaak ICCA VSR Keurmerk 2019 2018 2017 2015 2014 Ziektewet schoonmaak VSR Keurmerk ICCA Corona. 2020 2019 2017 2015 2014 201 Op woensdag 21 maart hebben de Vereniging Hogescholen, AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, de UNIENFTO/FvOv een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao-hbo. In het akkoord, dat een looptijd van 24 maanden heeft, zijn onder meer afspraken gemaakt over meer verscheidenheid in arbeidsovereenkomsten, salarisontwikkeling, werkdruk, professionalisering van werknemers en duurzame inzetbaarheid De cao gaat lopen van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Er komen twee loonsverhogingen, gekoppeld aan de stijging van het Wettelijk Minimum Loon: 1 augustus 2017: 0,89% verhoging, als je met je loon in de loontabellen valt en het nieuwe maximum van de schaal nog niet hebt bereikt Nieuwe cao voor dierenartsassistenten; 13 november 2017 Nieuwe cao voor dierenartsassistenten. Er is een nieuwe cao voor dierenartsassistenten. Dit zijn de belangrijkste afspraken uit het akkoord voor je op een rijtje

CAO BGV Trefwoorden - Jaclang - CAO beroepsgoederenvervoer

 1. Bekijk het profiel van Marnix van Ark op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Marnix heeft 6 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Marnix en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien
 2. euze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) een definitief akkoord bereikt over een nieuwe CAO, nadat zij op donderdag 14 januari 2016 al een principeakkoord bereikten. Zij hebben elkaar gevonden in het gezamenlijke streven om discontinuïteit in de werkzaamheden beter te kunnen opvangen
 3. In de nieuwe cao zijn salarisverhogingen opgenomen. Die komen bij elkaar neer op gemiddeld 2,5% per jaar gedurende de looptijd van de cao. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een vaste verhoging voor alle medewerkers en gelden er voortaan extra voordelen voor lagere salarisschalen
Transport Online - Mark van Mierlo nieuwe eigenaar A

De overeenkomst gaat met terugwerkende kracht per 1 mei 2017 in en is dan een jaar en acht maanden geldig. en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren Hieronder kun je de Cao Ziekenhuizen en de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten downloaden. Wil je een gedrukte versie van de cao bestellen? Stuur dan een e-mail naar info@nvz-ziekenhuizen.nl. Cao Ziekenhuizen. Cao Ziekenhuizen 2019 -2021; Onderhandelaarsresultaat Cao Ziekenhuizen 2019-2021; Oudere versies cao. Cao Ziekenhuizen 2017 - 201 Onder meer de carrosseriebedrijven vallen onder de nu afgesloten cao metaal & techniek. FNV Metaal heeft met de werkgevers - waaronder Focwa - nieuwe cao-afspraken gemaakt voor de Metaal & Techniek. De 300 duizend medewerkers uit de uit de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid krijgen in 28 maanden bijna 8 procent loonsverhoging, melden zowel. Download hier de CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019. Vragen. Mocht u vragen hebben over de CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019, dan kunnen werkgevers terecht bij de CAO-helpdesk van de VGN.. Werknemers kunnen met vragen terecht bij de vier werknemersorganisaties partij bij deze CAO: FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, Nu'91 of FBZ CAO 2018-2020; CAO 2017; CAO-akkoord 2007-2010; CAO-akkoord 2015-2016; Van-Werk-Naar-Werk-beleid Rijk 2012-2018; Van-Werk-Naar-Werk-beleid Rijk 2018 Contact; Hoe moet de nieuwe CAO 2021 eruit gaan zien? Gegevens Gepubliceerd: 11 november 2020 Onze huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Dat betekent dat we binnenkort weer starten met cao.

ITC-Holland-Transport-OssXPO-LogisticsTransport Online - Nieuwe hybride betonmixer voor Kijlstra
 • Termometerfabriken viking ab.
 • The good dinosaur full movie.
 • Game designer studium.
 • Avgasrör 4 tum.
 • Nick robinson jurassic world.
 • Excel mehrwertsteuer abziehen.
 • Vildsvin hund.
 • Fox tv hd izle kesintisiz.
 • Olja beckovic najnovije vesti.
 • Bukefalos till salu.
 • Spärrfärg mot kvistar.
 • Filip iv av spanien.
 • Commodore today.
 • All triceps workout at gym.
 • The first noel svenska.
 • Hltv top 20 2011.
 • Tau vs pi.
 • Interrent florence.
 • Sarah wright olsen imdb.
 • Moderaterna sjukvård.
 • Jörns resor dagsturer.
 • Nibelungensteig etappe 5.
 • Svampens sporer.
 • Årets bok 2018.
 • Indianer kleidung herstellen.
 • Glasbilder obi.
 • Curacao drink.
 • Återprefix.
 • Hyresbostäder i köping ab.
 • Byta till nya sedlar.
 • Stolt definition.
 • Cartoon network 00's.
 • Leads media.
 • American hustle stream.
 • Begagnade atv polaris.
 • Liten husbil blocket.
 • Ankarcrona upplands väsby.
 • Beste börsen app 2017.
 • Baselworld 2018 news.
 • Under det rosa täcket bokrecension.
 • Smycke läkarexamen.