Home

Folkomröstning kärnkraft

Folkomröstning om kärnkraft - Världsnaturfonden WW

 1. Lär er mer om kärnkraften, tex genom att göra övningen Kärnkraftens olika sidor. Genomför sen en folkomröstning i klassen om kärnkraft
 2. Om Sverige ska klara av klimatutmaningarna behövs utbyggd kärnkraft. Mycket har hänt sedan 1980. Vi förtjänar en ny folkomröstning om kärnkraften - med alternativen ja och nej, skriver Jon Sjölander (M)
 3. Därefter har vi haft fem nationella folkomröstningar till: 1955 om att gå över från vänster- till högertrafik, 1957 om allmän tilläggspension (ATP), 1980 om kärnkraft, 1994 om medlemskap i EU och 2003 om att införa euro som valuta i Sverige. Resultatet kan vara svårtolkat. Resultatet av en folkomröstning kan vara svårtolkat
 4. Folkomröstning om kärnkraft kan bli verklighet i Östhammar. Om fullmäktige säjer ja till en rådgivande folkomröstning, kan Östhammars svar komma någon gång i höst
 5. Folkomröstning om kärnkraft Linje 3, som hade stöd av Centerpartiet, Vänsterpartiet Kommunisterna och KDS, krävde att kärnkraften skulle avvecklas redan inom 10 år. Ej laddade reaktorer fick inte tas i drift och den fortsatta utbyggnaden skulle stoppas omedelbart

Vi förtjänar en ny folkomröstning om kärnkrafte

Avsnitt (65 min) i radioprogrammet P3 Dokumentär som här handlar om folkomröstningen och striden om kärnkraften. Linje 1, linje 2 eller linje 3? Det var frågan som svenska folket skulle svara på i mars 1980. Kärnkraftens framtid skulle avgöras. Politikerna skulle slippa den där våta filten som legat över inrikespolitiken hela 70-talet Folkomröstningen om kärnkraften 1980 Excel-fil Folkomröstningen om EU 1994 Excel-fil Röstberättigade vid folkomröstningen om euron 2003 Tabell Dokumentation. Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att. Frågan om kärnkraftens vara eller icke vara är politiskt laddad i Sverige och oenigheten om det behövdes en folkomröstning i frågan fällde regeringen 1978 Genomförda folkomröstningar i Sverige 2003 EMU. I september 2003 fick det svenska folket ta ställning till om Sverige skulle införa euron som valuta eller inte. I likhet med folkomröstningarna om kärnkraft och EU-medlemskap hade partierna i förväg enats om att valresultatet skulle följas, trots att folkomröstningen endast var rådgivande

Folkomröstning - Riksdage

Folkomröstning i Sverige regleras i regeringsformen (8 kap. 2 § 5 punkten).. Folkomröstningar i Sverige är i regel rådgivande och politikerna kan fatta beslut som strider mot valresultatet; detta skedde till exempel efter folkomröstningen om högertrafik (väljarna röstade 1955 nej till byte till högertrafik, men detta infördes i alla fall 1967) Nationell Arkivdatabas. Arkiv - FOLKOMRÖSTNINGEN I KÄRNKRAFT 1980; LINJE 3, FOLKKAMP NEJ TILL KÄRNKRAFT, VARBERG. Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Hallan Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls för snart 28 år sedan, den 23 mars 1980. Folkomröstningar ska tas på största allvar och inte missbrukas av politiker. Frågan är var gränsen ska gå för när ett beslut kan anses vara obsolet och rimligen bör tas upp för ny prövning Kärnkraft som innovation kan delas in i civila respektive militära tillämpningar. Efter bland annat en olycka vid kärnkraftverket Three Mile Island, nära Harrisburg i USA hölls i Sverige 1980 en folkomröstning om kärnkraftens framtid

Motståndet mot kärnkraft byggdes successivt upp under 1970-talet, men det var först efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979 som frågan blev ett stående inslag i svensk politisk debatt. Alla riksdagspartier gick då med på att hålla en folkomröstning om kärnkraftens vara eller icke vara DEBATT. Folkomröstning om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Omröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjerna motsvarade olika. Kärnkraft Det har skett tre större kärnkraftsolyckor i världen: en i Harrisburg (USA) 1979, en i Tjernobyl (nuvarande Ukraina) 1986 och en i Fukushima (Japan) 2011. Fukushima 201 I folkomröstningen om kärnkraften i mars 1980 hade man att välja på tre alternativ som alla gick ut på att avveckla kärnkraften men med olika tidsperspektiv. Det fanns alltså inget klart ja. Den borgerliga sidan i svensk politik har efter folkomröstningen intagit en alltmer positiv hållning till kärnkraft. I och med Centerpartiets U-sväng i frågan uppstod en majoritet för fortsatt kärnkraft under Alliansregeringen. År 2010 röstade riksdagen ja till att nya kärnkraftsreaktorer fick ersätta de gamla och upphävde därmed lagen om kärnkraftens avveckling

av Tage Danielsson, monolog av densamme i lunchrevyn Under Dubbelgöken. Det var Hans Alfredson och Tage Danielsson kortaste revy, som pågick en timme vid lunch på Berns 1979-80, och ska ses mot bakgrund av debatterna och folkomröstningen om kärnkraft som hölls i mars 1980. Revyn hade premiär den 17 oktober 1979 Kärnkraft, folkomröstning, Barsebäck, Kynnefjäll. Posted on 17 februari, 2015 by ingegerdochstefan. 0. Hittade dessa i källaren idag när jag letade efter lite annat. Minnen från 1980. Året då vi röstade om kärnkraften. Ett av åren då jag marscherade mot Barsebäck och vaktade på Kynnefjäll Folkomröstning om kärnkraft kan bli verklighet i Östhammar. En folkomröstning om kommunfusioner i metropolområdet föreslås nu av en av utredarna. Vicehäradshövding Mikko Pukkinen säger till Yle Helsinki att en folkomröstning kan bli aktuell i de kommuner där fullmäktige motsätter sig en kommunfusion Vi har levt i en tro att det folkliga stödet för kärnkraft legat en bra bit under 50 procent, medan det i själva verket varit en bra bit över 50 procent. Fråga med rötter Enligt Toivo Sjörén kan de otydliga frågeställningarna runt kärnkraften ha sina rötter helt tillbaka till folkomröstningen om kärnkraft 1980

Folkomröstning om kärnkraft kan bli verklighet i Östhammar

Lotta hävdar att folkomröstningen om kärnkraft 1980 gav ett tydligt besked om avveckling, vilket knappast överraskar med tanke på att det var det enda man fick rösta på. Om anhängare av kärnkraft hävdar Lotta: I brist på nytänkande och utveckling håller de fast vid gammal teknik >>Lite fakta: 1980 Kärnkraft I mars 1980 hölls folkomröstning om >>kärnkraftens vara eller icke vara. Även i denna folkomröstning fanns >>tre förslag, kallade linje 1, 2 och 3. > > FEL. Dessa förslag kalldes inte alls för några linjer. > > Det som kallades för linjer var *tre kampanjkommittéer*, som > alla fick statliga pengar Folkomröstning om kärnkraft kan bli verklighet i Östhammar. Lokalpolitiker är oense om en vägledande folkomröstningen är ett bra sätt att närma sig ett beslut i frågan Prop. 1979/80: 75 2 . Förslag till . Lag om folkomröstning i kärnkraftsfrågan . Härigenom föreskrivs följande. 1 5 Den 23 mars 1980 skall folkomröstning i hela riket äga rum om kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen.. De förslag folkomröstningen gäller är följande

Motstånd mot kärnkraft Vattenfalls historia och kulturar

Kärnkraften var fortfarande en konfliktfråga i riksdagen. Men snart inträffade en händel­se som fick avgörande betydelse för beslutet att trots allt genomföra en folkomröstning. Den 28 mars 1979 havererade en reak­tor i kärnkraftverket Three Mile Island nära Harrisburg i USA. Händelsen uppmärksammades stort över hela världen Folkomröstning. Kärnkraft 1980. Publicerat 2009-05-12. Söderköping firar 30 års jubileum . Maj 2009. Varje dag under maj kommer en ny bild, tidningsartikel, flygblad eller protokoll att finnas här på hemsidan. Det blir en liten nostalgi resa kring dom 30 åren som Vänsterpartiet i Söderköping varit verksamm Mot bakgrund av Harrisburgolyckan 1979 hölls i Sverige 1980 en - ur demokratisk synvinkel omdebatterad - folkomröstning i frågan, där väljarna fick tre alternativ: . Linje 1 innebar att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig. Man skulle avvakta att förnybara energikällor blev tillgängliga och ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skulle få förekomma Efter den folkomröstning om kärnkraften som genomfördes 1980 kunde dock de två första reaktorerna i Forsmark tas i drift, och bygget av den tredje komma igång på allvar. I september samma år uppgick arbetsstyrkan till 1 700 personer. Som mest arbetade 2 300 personer på bygget av Forsmark 3 Folkomröstningen om kärnkraftens avveckling hölls den 23 mars 1980. Trots att folkomröstningen enbart var rådgivande, förband sig de politiska partierna att följa omröstningens utslag. Det har gått exakt ett kvartssekel sedan beslut togs att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig med hänsyn till bland annat upprätthållande av välfärd och sysselsättning

Palme - folkomröstning om kärnkraft. 12 min. Min sida Finns på Min sida Socialdemokraterna och Olof Palme ändrade sin inställning till folkomröstning i kärnkraftsfrågan Olof Palme, Sveriges dåvarande stadsminister, bestämde att vi skulle ha en folkomröstning angående kärnkraft. Sveriges befolkning hade tre alternativ att välja mellan: Linje 1: Fortsatt användning och utveckling av kärnkraften Linje 2: Avveckla kärnkraften successivt fram till år 2010, men fortsatt användning fram till dess

Folkomröstningar Samhällskunskap SO-rumme

Och om folkomröstningen i praktiken var beslutande, hur länge skulle den då vara giltig? Av dessa anledningar är kärnkraften över ett kvarts sekel senare fortfarande en politisk fråga i Sverige trots att linje 1 och 2 tillsammans fick 58 % av rösterna mot linje 3:s 38,7 Folkomröstning kärnkraft 1980. Mot bakgrund av Harrisburgolyckan 1979 hölls i Sverige 1980 en - ur demokratisk synvinkel omdebatterad - folkomröstning i frågan, där väljarna fick tre alternativ: . Linje 1 innebar att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig I Sverige är folkomröstningar bara rådgivande, politikerna kan gå emot valresultatet, vilket gjordes med folkomröstningen 16/10-1955 om högertrafiken. Omläggningen skedd SD, M, KD och L vill att stängningen av Ringhals skjuts upp. Riksdagen ska rösta i frågan under eftermiddagen, men redan i SVT:s Morgonstudion debatterades kärnkraftens vara eller icke-vara. Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Folkomröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. Utfallet blev 18,9 % för Linje 1, 39,1 % för Linje 2 och 38,7 % för Linje 3. Beslutet om folkomröstningen togs under det politiska tumult som uppstod efter Harrisburgolyckan 1979 och med en växande opposition mot kärnkraften i Sverige

Den 23 mars 1980 hölls en folkomröstning om kärnkraftens vara eller icke vara. Det var den fjärde nationella folkomröstningen i svensk historia och utfallet blev att kärnkraften skulle avvecklas och vara borta senast 2010 I Sverige har forskning på kärnkraft i princip upphört efter en lagstiftning på 1980-talet som kom att kallas tankeförbudet. I samband med folkomröstningen ville den socialdemokratiska regeringen säkerställa att det inte planerades för nya kärnkraftverk

Folkomröstningar, valresultat - Statistiska Centralbyrå

 1. Etikettarkiv: folkomröstningen om kärnkraft. Tjernobyl: Pingstresa med tjutande geigermätare, den 3 juni 1986. Posted on 27 april, 2016 av DiJanneh. Hälsinge-Kuriren, 3 juni 1986 Strax efter klockan åtta på pingstaftons morgon lämnar vi stockholmsförorten Skogås med bilen
 2. Folkomröstningen om kärnkraft Folkomröstningen om kärnkraft hölls i Sverige den 23 mars 1980. Beslutet om folkomröst-ning togs efter Harrisburgolyckan 1979 då de olika åsikterna om kärnkraften bland riksdags-partierna gjorde att alla partier ställde sig bakom en folkomröstning
 3. En rådgivande folkomröstning om Sverige skulle börja med högertrafik. Folket svarade nej (82,9 procent), men riksdagen sade ja. 1980 - Kärnkraft Folket röstade om kärnkraft. 39,3 procent ville stoppa den snabbt, 58 procent ville ha kvar kärnkraften en tid, men inte alltid. 1994 - Medlemsskap i EU Den senaste folkomröstningen var 1994
Vi förtjänar en ny folkomröstning om kärnkraften

Attityderna kring kärnkraft är idag övervägande positiva. Om man skulle genomföra en ny folkomröstning gällande kärnkraftens framtid i Sverige skulle den förmodligen få fortsätta att existera. Anledningarna bakom attitydförändringen är flera, bland annat en minskad riskuppfattning och en ökad förståelse gällande de värderade kärnkraftens fördelar och nackdelar mot andra energislags egenskaper. Sverige var vid denna tid starkt beroende av importerad olja vilken 1979 stod för över 50% av det svenska samhällets förbrukade nettoenergi.2 Folkomröstningen om kärnkraft var alltså i allra högst Så började 80-talet heter en bok som Åsa Moberg gav ut 1980. Det var ett slags dagbok från Folkkampanjen Nej till kärnkraft. Jag finns nämnd i den eftersom jag (bland annat i samband med en demonstration i Forsmark) lärde känna Åsa under den intensiva kampanjen fram till folkomröstningen i mars 1980. Det var kanske de Över 10 000 finländare och elva organisationer har skrivit under en petition, med krav på folkomröstning om kärnkraft och uranbrytning. Undertecknarna vill rösta om tillståndet för att. Det hölls 1980 en folkomröstning om kärnkraften där det fanns tre alternativ: 4. En direkt avveckling av kärnkraften 5. En avveckling av kärnkraften tills år 2010, men fortsatt användning fram till dess. 6. En fortsatt användning och utveckling av kärnkraft. Alternativ tre vann, men att avveckla kärnkraften till 2010 har man nu.

Folkomröstningen genomfördes i mars 1980, med tre alternativ - eller linjer - att välja mellan. Linje 1 och Linje 2 gick ut på att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd och att ingen ytterligare kärnkraftbyggnad skall förekomma Men innan dess hade vi haft folkomröstning om kärnkraft. Löftet från vinnande linje - där Socialdemokraterna och Folkpartiet ingick - var att kärnkraften skulle vara avvecklad senast 2010. Ett löfte som statsminister Ingvar Carlsson upprepade med såväl teatraliskt som moraliskt patos i riksdagen åtskilliga gånger, bland annat den 15 juni 1994 då han meddelade följande: Herr.

Opinionen kring kärnkraftsfrågan har svängt många gånger sedan 1970-talet då kärnkraften var politiskt sprängstoff och knäckte två regeringar (1976 och 1979). Efter folkomröstningen 1980 beslutade riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till 2010. Så blev det inte - eftersom energin från kärnkraften trots allt behövs Vi vill att folkomröstningar ska vara beslutande och inte som idag rådgivande. Torium lyfts ofta fram som en lösning på dagens kärnkraft. För att torium ska fungera som kärnbränsle behövs det kombineras med uran, vilket gör att problemen med radioaktivitet och avfallshantering fortsätter - om än på en minskad nivå jämfört med dagens kärnkraft Det brukar heta att Sverige har haft en folkomröstning om kärnkraft. Det är ett tveksamt påstående. Vi har haft en folkomröstning om formerna för kärnkraftens avskaffande , vilket var det enda man kunde rö Folkomröstningar i Sverige har vi när socialdemokraterna är splittrade. För att inte riskera att partiet ska förlora röster i nästa val eller ännu värre delas upp i 2 partier väljer man att ha en icke bindande folkomröstning (högertrafikomläggningen, kärnkraften, EU, Euron)

I morse stängdes den näst sista av Japans kärnkraftsreaktorer av. Från att ha varit en icke-fråga växer nu opinionen mot kärnkraften i Japan. Tiotusentals japaner jobbar med att få till en. DEBATT. Att leva på nåder med politisk instabilitet och ändå ha leve­rerat så bra som svensk kärnkraft har gjort förtjänar samhällets respekt. Vi lyfter därför frågan om en ny folkomröstning. Det är rimligt att folket får ta ställning till den befintliga kärnkraftens vikt för landets elförsörjning, skriver representanter för Kärnkraftsfacken

Kärnkraftens framtid i Sverige osäker SVT Nyhete

En folkomröstning i Sverige är bara rådgivande. Kommunstyrelsens ordförande Hans Unander ( S) konstaterar att 2.602 kommuninvånare röstade NEJ, men att de som inte röstade nej var 5.578. Bland politiker är det ett relativt vanligt sätt att se på folkviljan. De räknar alla som inte röstar till sin egen sida Folkomröstning om kärnkraftens framtid Motion 2003/04:N282 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m) av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förnyad prövning av kärnkraftens ställning genom att en ny folkomröstning i frågan hålls Stödet för kärnkraften rasade, och alla riksdagsparterna enades om en folkomröstning. Den hölls 1980. Folkomröstningen var en mycket underlig historia, eftersom de alternativ - linjer - som man kunde att rösta på var i korthet: Sluta använda kärnkraft, när lämpliga alternativ finns tillgängliga

Vid folkomröstningen om kärnkraften 1980 hade väljarna tre alternativ att ta ställning till. Här är deras märken. Foto: TT. O3 började man bygga under våren 1980 efter folkomröstningen om kärnkraft och 1985 var vår tredje reaktor på halvön klar. OKGs delägare har investerat cirka 20 miljarder kronor på Simpevarpshalvön Nu kommer våldsamma protester mot planerna på en ny stor vindkraftpark väster om Malung. Det handlar om 40 rekordstora vindkraftverk som är tänkta att byggas mitt vildmarken

Video: Folkomröstningar - Regeringen

Folkomröstningar i Sverige - Wikipedi

Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Folkomröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjerna motsvarade olika partigruppers syn, men alla innebar avveckling av kärnkraften, Linje 3 i snabb takt, de övriga senast då existerande samt reaktorer under uppförande tjänat. I slutet av 1970-talet blev kärnkraften en laddad fråga i Sverige. Teknikens möjligheter stod mot riskerna och politikerna var splittrade. Den 23 mars 1980 fick svenska folket göra sin röst hörd och välja mellan tre alternativ Frågan om kärnkraften var egentligen inte alls lämpad för folkomröstning. Energiförsörjningen med olika alternativs komplexa konsekvenser för miljön var praktexempel på ett svårt.

UPPROP TILL DIG SOM VAR MED I FOLKKAMPANJEN INFÖR FOLKOMRÖSTNINGEN 1980! Kärnkraften har inte blivit säkrare sedan dess - tvärtom. Då hade olyckan i Harrisburg ägt rum 1979. Sedan dess har två ännu större olyckor hänt: Tjernobyl 1986 och Fukushima 2011 Men en sak tvingade folkomröstningen fram - att alla måste ta ställning. Därför har politiker ett ansvar att prata klarspråk om framtidens energiförsörjning. Det väljarna röstade om då var inte dagens säkrare kärnkraft. De röstade om kärnkraft utan att ha någon kunskap om klimathotet

Tidslinje över Sveriges histoira timeline | Timetoast

Folkomröstningen I Kärnkraft 1980; Linje 3, Folkkamp Nej

29 år efter folkomröstningen om kärnkraften kan nu en ny era inledas i svensk energipolitik. Regeringspartierna vill tillåta att nya kärnkraftverk byggs. - Det är ett historiskt beslut. Ja till utbyggd kärnkraft, var beskedet i Bulgariens folkomröstning i frågan på söndagen. Omröstningen blev dock inte giltig eftersom färre än 60 procent av de röstberättigade deltog I folkomröstningen 1980 röstade man för att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig. Dessutom skulle ingen ytterligare utbyggnad av kärnkraften förekomma i Sverige. Idag är det inte riktigt så. Avvecklingen har visat sig något mer komplicerad och vi verkar göra allt samtidigt: vi avvecklar, bygger ut och moderniserar. Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bildades 1980 inför folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars 1980. Organisationen som är partipolitiskt och religiöst obunden verkar för: att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bru Junilistan vill ha en ny folkomröstning om kärnkraften nästa år. Partiet menar att Sverige står vid ett vägskäl: ett land med eller utan kärnkraft. Detta samtidigt som världens energikonsumtion ökar och oljan blir dyrare och dessutom en politisk maktfaktor. I sammanhanget finns det därför, menar partiet, ett hot om en gemensam energipolitik i EU..

Folkomröstning om kärnkraften Motion 2007/08:N279 av Tina

- Jat till folkomröstning om kärnkraften -Nej till expertvälde -Låt folket avgöra kärnkraftsfrågan Omkring 300 personer demonstrerade under de här parollerna. Demonstrationen arrangerades av Kampanjen för folkomröstning om kärnkraften. - Det handlar inte bara om ett eller ett par aggregat, hävdade riksdagsledamoten Kerstin Andersson, c, från Hjärtum i en appell. -Det är int Därefter har vi haft fem rådgivande folkomröstningar: 1955 om högertrafik, 1957 om allmän tilläggspension (ATP), 1980 om kärnkraft, 1994 om medlemskap i EU och 2003 om införande av euron. Riksdagen beslutar om folkomröstning. Det är riksdagen som beslutar om folkomröstning

Statsvetaren om rundade folkomröstningen. - Samma argument fördes fram när vi skulle folkomrösta om kärnkraft 1980, för att inte tala om folkomröstningen om pensionsfrågan,. Minns ni folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars 1980. Minns ni valsedlarna? Linje 1 - ja till kärnkraft men ingen utbyggnad, Linje 2 - först bygga ut och sedan avveckla, Linje 3 - nej till kärnkraft. Linje 2 vann och kärnkraften skulle vara avvecklad till 2010. Detta har inte skett utan nu tar istället de Linje 2 - avveckla kärnkraften, men med förnuft - var det vinnande alternativet med 39,1 procent i folkomröstningen om kärnkraft 1980. Bakom linje 2 stod Socialdemokraterna och Folkpartiet. Foto: OKÄN Historiken när det gäller folkomröstning om kärnkraft imponerar dock inte. När resultatet av en folkomröstning är svårtolkat avgör i slutändan riksdagen, vilket därför inte utgör någon skillnad från hur frågan skulle hanterats politiskt − utan en folkomröstning

Folkomröstningen om kärnkraft i #blogg100. Av Susanne | Publicerad 3 april, 2016. Redan innan jag flyttade från Lund upp till Umeå hade kärnkraftsdebatten kommit igång ordentligt. Efter olyckan i Harrisburg i mars 1979 ställdes allt högre krav på en folkomröstning om kärnkraft Harvandet med slutdatum för kärnkraften tas nu bort även för regeringspartierna. Linje 2 i 1980 års folkomröstning om kärnkraft har slutligen segrat: Ska kärnkraften avvecklas så ska det. Den nya så kallade fjärde generationens kärnkraft är fortfarande på utvecklingsstadiet. Men när den väl kan börja användas vore det rimligt om vi redan har lagstiftning som tillåter att nya reaktorer byggs. I en debattartikel i DN (27/7) föreslår Moderaterna och Liberalerna just en sådan lagändring, men går dessvärre lite väl långt i framtidsvisionerna I spåren efter Fukushima folkomröstar Italien om kärnkraft i landet. Omröstningen sker efter att nyheterna duggat tätt de senaste åren om stora nysatsningar på kärnkraft efter den nedläggning som skedde efter Tjernobylolyckan, även då efter en folkomröstning. 2008 lovade dåvarande industriministern att nästa reaktor skulle börja byggas 2013. 2009 utropades en satsning på minst. Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bildades 1980 inför folkomröstningen om kärnkraft den 21 mars 1980. Organisationen som är partipolitiskt och religiöst obunden verkar för - att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bruk - att satsa på förnyelsebara energikällor - ett resursbevarande samhäll

Kärnkraft - Tekniska musee

 1. I samlingen Svensk valundersökning - Folkomröstningar ingår Folkomröstningsundersökningen 1957 om ATP pensioner, Folkomröstningsundersökningen 1980 om.
 2. Wikipedia. Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Folkomröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3.De olika linjerna motsvarade olika partigruppers syn, men alla innebar avveckling av kärnkraften, Linje 3 i snabb takt, de övriga senast då existerande eller under byggnad varande reaktorer tjänat ut
 3. Rådgivande folkomröstningar kompletterar en representativ demokrati med folkvalda företrädare. Ett verktyg för att läsa av en befolknings samlade vilja i en väl avgränsad fråga av allmänt intresse. Några bra exempel på detta i Sverige är folkomröstningarna om kärnkraft, EU och EMU. Detta var folkomröstningar med tydliga alternativ som föregicks av omfattande kampanjer.
 4. En folkomröstning, i vissa länder ofta benämnt efter sina latinska namn plebiscit eller referendum, är en omröstning där ett politiskt beslut helt eller delvis fattas utanför den representativa församlingen.I vissa länder, exempelvis USA, skiljer man på referendum och initiative, där det sistnämnda utlyses på initiativ av medborgarna
 5. Här kan du logga in, registrera dig eller återställa lösenord. Är du redan medlem eller prenumerant, och inte har fått inloggningsuppgifter, kan du få nya uppgifter genom att återställa lösenord med din epost-adress, eller kontakta webmaster om det inte fungerar

Kampen om kärnkraften - Timbr

 1. folkomröstning Gaskraft kunde inte ersätta kärnkraft 1. Kärnkraft; 30 juni, 2016; Importerad gas från Norge och Ryssland kunde inte ersätta vid en kärnkraftsavveckling 2010 Kan vindkraften göra det 2040? Och är det hela regeringens ambition?.
 2. Ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle måste hålla i 100 000 år och överleva både jordbävningar och istider. Det blir det viktigaste beslutet i kommunen någonsin. Frågan ska självklart prövas i folkomröstning när eller om det blir aktuellt
 3. Vi kräver en folkomröstning om kärnkraft och urangruvsprojekt. Dela på Facebook. Namninsamling; Det är omöjligt att på förhand gardera sig mot alla hot som kärnkraften för med sig. Också i Finland kan tillgång till kylvatten hindras till exempel genom oljeläckage i samband med haverier eller i Norra Finland på grund av packisar

Jon Sjölander (M): Folkomrösta om kärnkraften igen

Fälldin krävde en folkomröstning om kärnkraft men detta ville inte moderaterna eller sossarna gå med på, och inte heller fick han stopp på kärnrkaften som han trodde att han skulle få vilket slutade med att regeringen Fälldin I tvingades avgå 5 oktober 1978 Demokratin är förlorad efter folkomröstningen om kärnkraft. Det var i den fastlagt hur kärnkraften skulle utvecklas . Resten läser du här vi kommer att få enorma prishöjningar. 2015-10-15, 20:24 Permalink Andra bloggar om: Demokrati Energi Kärnkraft Energiskatt Folkomröstningen lärnkraft Fälldin Linje2 Svensk mediedatabas (SMDB) - Linje vet ej, TV-program med information inför folkomröstningen om kärnkraft Han vill återstarta Barsebäck 1 och satsa på mer kärnkraft. Ändå är båda eniga om att frågan om vindkraft eller ej utanför Skurups kust ska avgöras i folkomröstning i samband med valet.

Schweizarna emot snabb avveckling av kärnkraft | UtrikesOlof Palme - klipp ur arkiven - Avgörande ögonblickPeter Oltersdorf 1980 - "Frasradikale Storken"KärnkraftverkEfterkrigstiden timeline | Timetoast timelinesgrannland

Energipolitiken stod på högkant vid 1980-talets ingång: den andra oljekrisen 1979, Harrisburgolyckan 1979 och folkomröstningen 1980 om kärnkraften KAF kräver folkomröstning om kärnkraften. Nr 30/1976. sid. 7 . Upp till kamp: valmanifest av Kommunistiska arbetarförbundet. (häri ingår Nej till kärnkraft - avveckla den kärnkraft som finns) Nr 30/1976. bilaga. sid. 8 Fackföreningen måste säga: nej till kärnkraft för en alternativ planering. Nr 30/1976. valbilaga sid. 3 I folkomröstningen 1980 kunde man välja mellan tre linjer, vilka alla på något sätt skulle avveckla kärnkraften. Linje 1 som stöddes av Moderaterna och Linje 2 som stöddes Socialdemokraterna och Folkpartiet, var nästan likadana och innebar att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av. Invånarna i Svalöv ska få folkomrösta om kommunens bolag ska flyttas till en koncern. - Det är lite udda att folkomrösta om en organisation, säger statsvetaren Folke Johansson

 • Barn och ungas psykiska ohälsa.
 • Rode videomic pro prisjakt.
 • Em hoppning 2019.
 • Ekosystemtjänster exempel.
 • Amway kritikk.
 • Jobb stockholm ungdom.
 • Hsb klosterängen lund.
 • Makeriet örebro ägare.
 • Böter fortkörning österrike.
 • Uppsala kommun hemtjänst jobb.
 • Sara sangfelt ålder.
 • Enkla biceps övningar.
 • Elfa kampanj 2018.
 • Flytta blommande rosor.
 • Vacuum edelbrock förgasare.
 • Sugar daddies.
 • Nelson garden miniväxthus.
 • Atomdrift.
 • Intern och extern service.
 • Oststad edam.
 • Sjö och landservice.
 • Kullens förskola sundbyberg.
 • Cafe mode.
 • Vad händer om elefanten dör ut.
 • Canadian singer female.
 • Vad är snö.
 • Dairy free.
 • Jobbörse für kreative berufe.
 • Prisvärd bandsåg.
 • Irig mic lav.
 • Motivationsbilder arbeit.
 • Fackförbund lokförare.
 • Papler definition.
 • 2 player games online different computers.
 • Fåtölj läder.
 • Tanzkurs freiburg.
 • Lex sarah exempel.
 • Hur har telefonen påverkat människan.
 • Dear john book.
 • Nissan navara baksäte.
 • Ropsten thai sushi meny.