Home

Urvalsgrupp hpgr

Urvalsgrupper - Uppsala universite

 1. Urvalsgrupper Urvalsgrupper . Följande urvalsgrupper används vid Uppsala universitet och aktuella urvalsgrupper anges på de sökandes antagningsbesked. APL-1: Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb - grupp 1: APL-2: HPGR: Högskolepoäng, till utb på grundniv.
 2. st 1 och max 165 högskolepoäng. Urval till kurser på avancerad nivå samt till program som inleds på avancerad nivå. Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag
 3. För kurs på grundnivå för nybörjare görs urvalet normalt i tre urvalsgrupper: Betygsgruppen - gymnasiebetyg (BI, BII) eller omdöme från folkhögskola (BF) Högskoleprovet (HP) Akademiska poäng (HPGR) När det gäller program på grundnivå för nybörjare görs urvalet vanligtvis i urvalsgrupperna
 4. HPGR och APGR är urvalsgrupper som skapas av respektive lärosäte, det innebär att HPGR vid lärosäte A kan skilja sig något från lärosäte B. Ska försöka besvara dina frågor så gott jag kan. 1. Korrekt. 2. Olika förkortningar. Skillnader kan dock förekomma, bland annat i vad maxtaket i urvalsgruppen är
 5. Urvalsgruppen benämns HPGR. Urval till kurs på avancerad nivå samt till program som inleds på avancerad nivå. Meritvärdering och urval sker utifrån avklarade högskolepoäng fr o m 30 upp till 285 högskolepoäng för utbildningar på avancerad nivå. Meritvärderingen sker 15 april respektive 15 oktober. Urvalsgruppen benämns HPAV

Olika utbildningar kan ha olika urvalsgrupper. Meritvärde är oftast medelvärdet av ditt gymnasiebetyg (BI, BII), resultatet från ditt högskoleprov (HP) eller antal högskolepoäng du avklarat (HPGR). Varje grupp har ett antal procent av platserna, har du flera meritvärden är du med i flera urvalsgrupper I urvalsgruppen ingår både sökande med gymnasieexamen från gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Den brukar kallas direktgruppen, då sökande inte behövt komplettera i efterhand, utan kommer direkt från utbildningen Minst en tredjedel av platserna på en utbildning ska normalt tillsättas utifrån betyg. I betygsurvalet prövas de sökande i tre urvalsgrupper, beroende på utbildningsbakgrund, och om de har kompletterat sina betyg i efterhand. Grupperna beskrivs nedan. Observera att man kan vara behörig i flera urvalsgrupper i betygsurvalet urvalsgrupp DA Utbildning och studier. Direktantagning(DA) eller Platsgaranti(PG) får meritvärde 999 för att maskin ska prioritera dessa före annat urval Att urvalsgruppen heter APAV syftar på nivån på sökt utbildning och inte vilka akademiska poäng som räknas (akademiska poäng oavsett om de är på grundnivå eller avancerad nivå räknas). De sökande rangordnas efter totalt redovisade akademiska poäng, med max 300 hp, godkända fram till och med sista anmälningsdag

Urvalsgruppen högskolepoäng HPGR (en tredjedel av platserna) Urval till B- och C-kurser. B- och C-kurser kräver tidigare studier inom ämnet. Det finns även andra kurser på grundnivå med krav på tidigare högskolestudier. Vid urval till dessa kurser används normalt endast en urvalsgrupp: Urvalsgruppen högskolepoäng HPGR Urvalsgrupper vid Örebro universitet Betygsgrupp BI. Här ingår sökande som har gymnasieexamen och andra sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar. Betygsgrupp BII. Här ingår sökande som har gymnasieexamen och andra sökande som har kompletterat. Grupp BF

Urvalsgruppen högskolepoäng används framförallt för utbildning på avancerad nivå. Ditt meritvärde utgörs av samtliga poäng du avklarat vid högskolor och universitet. Gränsen för högskolepoäng (HS) dras vid sista anmälningsdag. Poäng som avklarats efter detta datum räknas inte med i ditt meritvärde. Övriga behöriga sökande Urvalsgrupper och platsfördelning i betygsurvalet. Hur du har styrkt din grundläggande behörighet avgör i vilken urvalsgrupp du deltar. Betygsurvalet består av tre grupper förkortade BI, BII och BF. Platserna fördelas först i förhållande till antalet behöriga sökande i var och en av grupperna BI, BII och BF Vilken urvalsgrupp hamnar man i vid betygskomplettering? Hej, Jag undrar hur det fungerar om man kompletterar sina betyg (med nya kurser som byter ut de gamla betygen). Blir man bara sökande i BII (kompletteringsgruppen) om man kompletterar betyg eller.

Urvalsgrupper. För att få söka all typ av högre utbildning krävs s.k. grundläggande behörighet.Vissa utbildningar kräver även andra förkunskaper, s.k. särskild behörighet eller områdesbehörighet. Man konkurrerar i olika urvalsgrupper beroende på hur man har införskaffat sin behörighet urvalsgrupp Antal behöriga sökande i urvalsgrupp Antal reserver i urvalsgrupp BIV - 0 10 6 HP 1.50 20 155 88 HPGR 165 19 375 250 KI-61027 Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning 60 100 134 30 80 HPAV 180 100 111 9 SA - 0 23 21 KI-61028 Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 60 70 190 106 56 HPAV. urvalsgrupp Antal behöriga sökande i urvalsgrupp Antal reserver i urvalsgrupp KI-32003 Kost och fysisk aktivitet som medicin 80 100 100 253 55 43 BI 13.65 30 166 7 BII 15.40 5 55 3 BIII 482 1 11 1 BIV 4 1 4 1 HP 0.10 28 75 0 HPGR 104 35 157 11 SA - 0 50 42 KI-62031 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 5 10 7 9 0 2 PG 999 6 8 sökande Urvalsgrupp Den sist antagnes meritvärde Antal antagna i urv.grupp Antal reserver i urv.grupp Fristående kurser KI-12001 Cell- och molekylärbiologi 8 11 11 8 31 11 HPGR 62 11 1 SA - 0 7 KI-12002 Från forskning till företagande - koncept inom bioteknologi 5 20 20 5 33 13 HPAV 150 14 0 SA 981 6 5 KI-1200 Angående vilken urvalsgrupp du placeras i beror på. Om du är behörig med det gymnasieprogram du läste sedan innan blir du placerad i BI och BII. Om du blev behörig genom komvux så hamnar du endast i BII. Om du gör HP så räknas det med om den utbildning du söker till använder det som urvalsgrupp

Urval - Miu

Urval - vem får plats? - umu

Meritvärde är oftast medelvärdet av ditt gymnasiebetyg (BI, BII), resultatet från ditt högskoleprov (HP) eller antal högskolepoäng du avklarat (HPGR). Varje grupp har ett antal procent av platserna, har du flera meritvärden är du med i flera urvalsgrupper Du tillhör följande urvalsgrupper. Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering (BI) Ditt meritvärde i den här urvalsgruppen är: 17,86 av max 22,50; Högskolepoäng Grundnivå (HPGR) Ditt meritvärde i den här urvalsgruppen är: 75 av max 16

Vad är det för skillnad på APGR och HPGR? - Flashback Foru

 1. urvalsgrupper och liknande kan variera från ett antagningstillfälle till ett annat hänvisas i vissa avsnitt till aktuell anmälningsinformation från Umeå universitet (www.umu.se och www.antagning.se). Denna antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet ä
 2. Information om antagning och antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - Historia vid Södertörns högskola. Se också framtida jobb och löner
 3. De vanligaste urvalsgrupperna BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering BF Sökande med studieomdöme från folkhögskola HP Sökande med resultat från högskoleprov HPGR Högskolepoäng, grundnivå HPKP Högskolepoäng, grundniv
 4. Högskolepoäng (urvalsgrupperna HPGR och HPAV) I dessa urvalsgrupper rangordnas du efter antal avklarade högskolepoäng. När du söker utbildning på grundnivå räknas högst 165 högskolepoäng (HPGR). Vid att studera. Högskoleprovet kan du göra hur många gånger som helst, det är alltid ditt bästa resultat som räknas

HPGR Högskolepoäng, grundniv Utbildning/ Högskole- Urvals- Urvalsresultat Antal antagna Anmärkning/ kod högskola poäng grupp i urvalsgruppen meddelande 1 BTH-86814 Ekonom online, Helfart 180 SA Blandad undervisning Helfart (100%) Internetbaserad distansunderv Blekinge tekniska högskola Ortsoberoend Jag har inte haft en räkmacka i livet men har kämpat mig fram. Född 90, arbetat som specialistundersköterska fram till Urvalsgruppen, Kompetens, Antagen, Reell, Beskriver, Studie, Www.yumpu.com; READ. Tre ord som beskriver din studie - Södertörns högskola . READ. En spännande studiemiljö,18 minuter med pendeltågfrån Stockholms centralDitt campusSödertörns högskola ligger i Flemingsberg söder omStockholm. Här studerar. Högskolepoäng (urvalsgrupperna HPGR och HPAV) I dessa urvalsgrupper rangordnas du efter antal avklarade högskolepoäng (hp). När du söker utbildning på grundnivå räk­ nas högst 165 hp (HPGR). Vid ansökan till utbildning på avancerad nivå räknas högst 285 hp (HPAV)

Bloggar om mitt liv som arbetslös och hur arbetsförmedlingen bemöter mig. Vad med på min resa mot ett nytt job Du tillhör följande urvalsgrupper. Högskolepoäng, grundnivå (HPGR) Ditt meritvärde i den här urvalsgruppen är: 165,0 av max 165,0. Man blir så lycklig när man för ett sådan här erkännande kan man leva på länge. Det är också så att jag vill att du kan lika bra som någon utan dyslexi

KAROLINSKA INSTITUTET - ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Program & kurser - Karolinska Institutet 2010-2011 Innehåll 4 5 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor 5 I Stockholm - men i Huddinge och Solna 6 Niklas förbättrar världen 7 En internationell utbildning 8 Bra att veta 12 Inte bara för naturvetare 12 Studentkåren är något för all HPGR Högskolepoäng, grundnivå HPKP Högskolepoäng, grundniv i urvalsgruppen Anmärkning/ meddelande 1 LU-65641 Sociologi: Kriminologi Blandad undervisning Halvfart (50%) Internetbaserad distansunderv Fristående kurs Lunds universitet Lund 15 APGR BI Reserv 3 Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: program och kurser karolinska institutet2011, Author: Mahabad Mokrian, Length: 152 pages, Published: 2011-08-2 Kurskatalog ht 201 www.studera.nu För dig som vill söka till högskola/universitet har ansökningsperioden med start hösten 2020 öppnat idag via antagning.se. Där finns möjlighet för dig att få en uppfattning om vad som erbjuds framöver. Ansökningsperioden är 16 mars - 15 april 2020. Hur söker jag fram de alternativ som är aktuella? Du behöver avgränsa din sökning oc

Platsfördelning och urval - Luleå tekniska universitet

Medier och kommunikation: Kommunikation och globala medier (180 hp) Områdesbehörigheter Områdesbehörigheterna med tillhörande behörighetskurser Områdesbehörighet 1 Historia A, Samhällskunskap A Områdesbehörighet 2 Aktuellt språk Steg 3, Engelska B Områdesbehörighet 3 Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A Områdesbehörighet 4 Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Behriga skande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2. Sorterat efter lroste Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, s redovisas alla kolumner fram till Urvalgrupp ett flertal gnger (en gng per urvalgrupp) Meritvärde är oftast medelvärdet av ditt gymnasiebetyg (BI, BII), resultatet från ditt högskoleprov (HP) eller antal högskolepoäng du avklarat (HPGR). Varje grupp har ett antal procent av platserna, har du flera meritvärden är du med i flera urvalsgrupper

Anmälan och behörighet Malmö universite

Urvalsgrupper Karlstads universite

Video: Antagningsstatistik kurser urval 2 VT2013, SA

 • Ämna ar.
 • Origami segelbåt.
 • Hur anvander man en bide.
 • Lejonkungen 2 musik.
 • Sexigaste yrket 2016.
 • Halvarsson skoterbyxa.
 • Kavastu regler.
 • Apo studentenbewegung.
 • Jahrmarkt mannheim.
 • Skriva avsändare på kuvert.
 • Friesoythe schützenfest 2017.
 • Havsörn fjäder.
 • Libreelec viaplay.
 • Helgjobb göteborg ungdom.
 • Spaghetti squash stockholm.
 • Filmaffischer online.
 • Porslin stämpel med krona.
 • Rallyolycka torsby.
 • Fästa crossboss.
 • Nokia 3310 release.
 • Magsafe thunderbolt.
 • Flytta blommande rosor.
 • Kort lutealfas orsak.
 • Honungsmelon hållbarhet.
 • Hades fakta.
 • Karamel preliv za trilece recept.
 • Nyårskonsert berwaldhallen.
 • Köp flashcards.
 • Göra egna blockljus.
 • Liten husbil blocket.
 • Wohnung mieten hamburg eimsbüttel.
 • Stress leksak teknikmagasinet.
 • Hitta leverantör i kina.
 • General anzeiger angebot.
 • Vilda påfåglar i sverige.
 • Haustier zubehör großhandel.
 • Беднякът милионер.
 • Deprimerad synonym.
 • Em hoppning 2019.
 • Handelsbanken app utomlands.
 • Körsbärsblommor tecknade.