Home

Grundlagsskydd

Grundlagsskydd kan uppnås antingen genom. tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, [1] eller genom yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL. [2] Grundlagsskyddet innebär att. endast en person, utgivaren, är ansvarig enligt lag för innehålle Den som har en sådan webbplats med en ansvarig utgivare kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger webbplatsen grundlagsskydd. Censur är inte tillåtet. Myndigheterna får inte förhandsgranska det som sänds i radio, i tv eller via annan teknisk upptagning relsens grundlagsskydd - Självstyrelsekommittén - i betänkandet Den kommunala självstyrelsen och grundlagen (SOU 1996:129). Det har vidare varit en uppgift för expertgruppen att ta fram förslag på hur principer om ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna - närhetsprincipen och subsidiaritetsprincipen

Webbsändningar, hemsidor och oönskat grundlagsskydd . Av doktoranden M IKAEL R UOTSI 1. Enligt den s.k. webbsändningsregeln i YGL får direktsändningar via inter net grundlagsskydd. Redan detta är problematiskt eftersom sådana sänd ningar numera förekommer i en omfattning som knappast förutsetts av lag stiftaren samt träffar aktörer som inte efterfrågar det särskilda grundlags. Grundlagsskydd gäller inte för kommuners webbsändningar. En kommun som sänder Internet-video från sina möten är inte skyddad av grundlag. Kommunen måste följa personuppgiftslagen och sändningen får inte vara kränkande i lagens mening SVAR <p>Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!</p> <p>Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det är för juridisk skillnad mellan en text som publiceras med en ansvarig utgivare och en text som publiceras utan ansvarig utgivare

Utgivningsbeviset ger webbplatsen ett grundlagsskydd som gör att publiceringen av personuppgifter är undantagen från dataskyddsförordningen. Ansöker gör du hos hos Myndigheten för press, radio och tv. Myndigheten för press, radio och tv. Om det gäller skadestånd De två sistnämnda benämns ofta de två s.k. mediegrundlagarna eftersom de ger grundlagsskydd för vissa medier och publiceringar. Även Finland hade tidigare flera grundlagar, men 2000 infördes en enda, Finlands grundlag, som ersatte 1919 års regeringsform och övriga grundlagar. I Danmark fick man en grundlag efter enväldets avskaffande. Ändrad: SFS 2010:1408 (Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor), 2010:1408 (En reformerad grundlag), 1994:1469 (Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor

Grundlagsskydd - expowera

Så hånar mediekändisarna oroliga människor som stöttar

om ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten och frågan om ny teknik för framställning av skrifter och tekniska upp-tagningar omfattas av grundlagarna. Som underlag för en diskus-sion om ett nytt grundlagsskydd presenteras bl.a. tre lagtextalter-nativ. Alternativen, liksom betänkandet i övrigt, har tillkommit efte Public service får inget grundlagsskydd från politisk styrning efter att riksdagspartierna misslyckats med att nå en parlamentarisk uppgörelse. Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) har Moderaterna inte gått med på en uppgörelse - något han är kritisk till Inget grundlagsskydd för public service. Public service får inget grundlagsskydd från politisk styrning efter att riksdagspartierna misslyckats med att nå en parlamentarisk uppgörelse En kommitté tillsattes i somras och ska se över om SR och SVT (Public Service) inte bara ska garanteras vuxendagispengar via skattesedeln, utan också ska garanteras grundlagsskydd. Idag kan Public Service avskaffas över en natt med ett riksdagsbeslut, som skrotar den nya tvångsfinansieringen

Grundlagarna - Riksdage

Tryck- och yttrandefrihetskommittén har inte lyckats enas om ett grundlagsskydd för public service. Oroande och en stor besvikelse anser organisationen Reportrar utan gränser Skälen för regeringens bedömning: Förslagen om möjlighet till grundlagsskydd för digital bio och automatiskt grundlagsskydd för databaser som tillhandahålls av redaktioner för icke-tryckta periodiska skrifter utökar yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområde och medför sannolikt en viss ökning av antalet ärenden hos JK Grundlagsskydd för e-böcker och e-tidningar som levereras med innehåll SOU 2009:14 . att hitta nya mediekanaler för framtidens tidningskonsumenter. Tidningsindustrin vill kunna erbjuda sina läsare just det innehåll som läsarna efterfrågar i en mängd olika kanaler, allt efter deras önskemål

Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd

Public service behöver grundlagsskydd 24 juni, 2020. Svensk public service är under politisk attack och dess oberoende behöver grundlagsskyddas. Det anser Reportrar utan gränser (RSF) som i en ny rapport jämför utvecklingen i Sverige med den i Ungern och i Polen En majoritet i kommittén står också bakom uppmaningen till regeringen att utreda ett grundlagsskydd som ska säkra oberoendet för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion Det skulle dock kunna åberopas att tidskriftens automatiska grundlagsskydd skulle gälla också för dess sociala medier-konton. Flera tidningar har anmält ansvariga utgivare för sina sociala medier, men det är inte rättsligt prövat om ensamansvaret gäller ens då

Massmedia och demokrati, begreppsordlista | Medier

Varför mer yttrandefrihet i grundlagskyddade medier? 28 november, 2013. Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna Automatiskt grundlagsskydd Massmedieföretag kan under vissa förutsättningar omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd för sina databaser eller webbplatser. Massutskick av e-post, exempelvis nyhetsbrev, kan omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd

Detta grundlagsskydd erhålls genom att ansöka om ett så kallat utgivningsbevis. Utgivningsbeviset ger ett grundlagsskydd för de personuppgifter som samlats in och utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv. Utgivningsbeviset gällerför en period av tio år i taget På grund av hög målbalans har vi svårt att svara på frågor gällande tidsfriste Uppsatsen inleds med en redogörelse i kapitel 2 för vad ett utökat grundlagsskydd för yttranden på internet egentligen innebär. Kapitlet fördjupas sedan med vad som utgör 10 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249 f. 11 Om att rättskällorna utgör utgångspunkt för analysen se Victor, Rättssystem och vetenskap. Ett sådant grundlagsskydd kanske kunde få kraven om att avskaffa ett viktigt rättssäkerhetsinslag i det svenska rättsväsendet, att DÖ en smula. För den dag kritikerna lyckats köra ut den siste lekmannen ur rättssalen är det något betydligt viktigare som har dött

Fridolin och Lövin upprepar Gahrtons misstag från 1991

Webbsändningar, hemsidor och oönskat grundlagsskydd SvJ

Replik från Moderaterna om grundlagsskydd för public service. I Sverige har vi en gammal tradition att genomföra grundlagsändringar i brett samförstånd, och därför är betänkandet enigt. Innehavare av en databas kan få grundlagsskydd för detta genom att ansöka om utgivningsbevis. Detta innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Stöd i grundlagen finns i 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen Grundlagsskydd. I dag Anu Koivunen. 31.5.2018 06:05 Uppdaterad 31.5.2018 08:40. Det mediala oberoendet borde vara mycket mer än en handelsvara för politiska pragmatiker. Behöver public service-medier grundlagsskyddas Grundlagsskydd. Grundlagsskydd kan uppnås antingen genom. tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF, [1] eller genom; yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL. [2] Grundlagsskyddet innebär att. endast en person, utgivaren, är ansvarig enligt lag för innehållet; ingen myndighet eller annan får förhandsgranska före publicerin

Grundlagsskydd gäller inte för kommuners webbsändningar

 1. Etikettarkiv: grundlagsskydd. Är Sverige lika korrupt som Mexiko? Postat den 2017-12-29 av Mats Jangdal. Luis Rubio hade nyligen en artikel i Foreign Policy som jag läste med intresse och förundran. Rubio anför att Mexiko konstitutionellt hyllar korruption, som ett konkret resultat av konstitutionskongressen 1916 efter revolutionen 1910-14
 2. Nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2006:96). Svenska Förläggareföreningen och Föreningen Svenska Läromedel (Föreningarna) yttrar sig härmed över rubricerat betänkande och får anföra följande
 3. Utredning slår mot Lexbase - kan mista grundlagsskydd. Tusentals dömda har hängts ut på nätet. Nu föreslås att den omstridda söktjänsten Lexbase inte längre ska skyddas av grundlagen. TT. Publicerad 2016-09-15 16.40. Stäng. Dela artikeln: Utredning slår mot Lexbase - kan mista grundlagsskydd
 4. Dnr: 519-2018/446 Lantmäteriet, Division Geodata, 801 82 Gävle BESÖKSADRESS Lantmäterigatan 2, TELEFON 0771 - 63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se, INTERNET www.lantmateriet.se 2018-07-01 Handbok FRL Lagen om fastighetsregister (FRL
 5. STOCKHOLM Den konservative opinionsbildaren Fredrik Antonsson har avlidit. Antonsson drev bland annat bloggen I otakt och Facebooksidan Rädda vården - den senare ledde till att SVT hängde ut honom. Alltför tidigt har Fredrik Antonsson ryckts ifrån oss andra och det gör mig så ont, kommenterar Sanna Rayman, chefredaktör på Altinget i ett inlägg på Facebook

grundlagsskydd, Ledarpodden, Oberoende, Public service, SVD. Liknande artiklar. Vad Trump faktiskt sa om desinfektionsmedel. Gästledare: Okritisk hyllning av Argentinas vänsterregering. Inga kommentarer. Lämna ett svar Avbryt svar. Din e-postadress kommer inte publiceras Tryck- och yttrandefrihetskommittén lyckades inte enas om ett grundlagsskydd för Public service. Det är oroande, en stor besvikelse tycker Reportrar utan gränser. - Sverige är inte immunt mot den försämring av pressfrihet vi ser världen över De för sin vänstervridning hårt kritiserade public service-företagen SVT och SR fick nyligen sin privilegierade position ytterligare förstärkt genom övergången från licens- till skattefinansiering. Men inom bolagen och bland de partier som gynnas av statsmediernas politiska profil har man velat gå längre och ge dem ett särskilt grundlagsskydd. Så blir det av allt att döma [ Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad . 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tank

Svensk Tidskrift » Tryckfrihet för utvalda

Nu blir det förbjudet att sprida rättegångsbilder För att skydda dem som deltar i sådana Riksdagen har antagit en lag som innebär att det nu kommer att bli förbjudet att sprida bilder från rättegångar rapporterar Dagens Media Grundlagsskydd för webbsajter - är inte kommentarssystem en egen databas? Publicerat 24 juni, 2013 Författare Anders_S. En hovrättsdom har fastslagit att om kommentarer på en nyhetssajt inte är grundlagskyddade så är inte någon del av nyhetssajten grundlagsskyddad Sverige borde gå i täten i diskussionerna om vad som får sändas ut på nätet - och av vem. Det anser Mårten Schultz, professor i civilrätt och expert inom internetrelaterad juridik

Betydelsen av att en skrift är grundlagsskyddad

Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser Read the latest magazines about Grundlagsskydd and discover magazines on Yumpu.co Etikettarkiv: grundlagsskydd. 29 juni, 2013 PK vill stoppa yttrandefriheten. Av Pettersson. Göteborgs-Posten tar bort kommenteringen på artiklar mot bakgrund av beslutet i Göta hovrätt. GPs chefredaktör Cecilia Krönlein säger till gp.se att det råder en.

Det här gör inte Datainspektionen - Datainspektione

 1. vi vill därför införa ett grundlagsskydd för det som ägs gemensamt. Vi föreslår att det för beslut om att sälja ut gemensamt ägd egendom krävs tre femtedelars majoritet, alternativt två likalydande beslut med mellanliggande val så att väljarna får möjlighet att avgöra. Något av dessa villkor måste vara uppfyllt
 2. DEBATT. M har av S och MP anklagats för att motsätta oss ett starkt grundlagsskydd för public service. Frågan handlar inte om en oenighet om värdet av opartiskhet och saklighet i public service, utan att det av en rad skäl inte är lämpligt att reglera detta i grundlag, skriver Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer
 3. Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor Konstitutionsutskottets bet 2009/10:KU1
 4. Grundlagsskydd gäller inte för kommuners webbsändningar. 03 maj 2012. Kommuner måste följa Pul vid sändning från möten. En kommun som sänder Internet-video från sina möten är inte skyddad av grundlag. Kommunen måste följa personuppgiftslagen och sändningen får inte vara kränkande i lagens mening,.
 5. Vårdförbundets webbplats har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, och har utgivningsbevis från Radio- och TV-verket. Upphovsrätt. Alla texter, bilder, illustrationer, publikationer och liknande är skyddade av upphovsrätt. Texten på Vårdförbundets webbplats är fri att använda och sprida vidare, förutsatt att du anger källa
Lokal S-topp om skogsbränderna: ”Väldigt onödigt med

Grundlag - Wikipedi

Kontakt | Sveriges Företagshälsor

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF

Söktjänster på internet kan förlora grundlagsskydd. YTTRANDEFRIHET 2020-09-07. Söktjänster på internet som offentliggör personuppgifter om begångna brott ska inte längre vara grundlagsskyddade, föreslår en parlamentarisk kommitté. Av: Linda Kling Dela artikeln: Kommentera I. GRUNDLAGSSKYDD, JOURNALISTISKT KÄLLSKYDD OCH MEDDELARFRIHET (min tystnadsplikt och ditt anonymitetsskydd) www.charlotteessen.se är grundlagsskyddad hos Myndigheten för Press, Radio och TV. Databasen har utgivningsbevis och omfattas av yttrandefrihetslagen. Detta ger samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som massmedieföretag har för sina publiceringar på internet. Grundlagsskyddet. Grundlagsskydd ska stoppa utförsäljningar Stoppa utförsäljningspolitiken. Grundlagsskydda gemensamt ägd egendom. Det är Vänsterpartiets utspel i Almedalen. - Vi vill värna det som generationer av skattebetalare byggt upp från att slumpas bort, säger Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt Grundlagsskydd för webbsajter - är inte kommentarssystem en egen databas? Publicerat 24 juni, 2013 Författare Anders_S. En hovrättsdom har fastslagit att om kommentarer på en nyhetssajt inte är grundlagskyddade så är inte någon del av nyhetssajten grundlagsskyddad Regeringen nöjd: Svenskt grundlagsskydd gäller EU-ländernas justitieministrar kommer i nästa vecka att anta en gemensam hållning när det gäller snabbare leverans av e-bevisning. Förslaget som lades i våras går ut på snabba på möjligheterna att få fram elektroniska bevis i brottmål från sociala medier

Inget grundlagsskydd för public service SVT Nyhete

Information wants to be free har nördar hävdat sedan internets barndom. Det har ofta tolkats som att all reglering av nätet är av ondo. Utan statlig inblandning är det fritt Den som har automatiskt grundlagsskydd för sin elektroniska utgivning ska också leverera. Svenska myndigheter under regeringen samt kommunala myndigheter ska leverera både sin analoga och elektroniska utgivning Ta reda på om du eller din organisation ska pliktleverera; Två lagar om pliktexempla

Renskötselrätten är en bruksrätt av särskilt slag och har samma grundlagsskydd som annan egendom. Skydd av naturområden som nationalpark eller naturreservat kan innebära inskränkningar i renskötselrätten, t.ex. genom att begränsa rätten att jaga och fiska På den här sidan samlar vi de regler och förordningar som gäller dels för radio- och tv-sändningar, dels publiceringar på nätet samt för press- och mediestöd. Här finns också ingång till sidorna om kraven på tillgänglighet i radio och tv Idag är de flesta brott it-relaterade på något sätt. Per definition är it-brott dataintrång och datorbedrägeri, men det finns flera brott som är direkt kopplade till it och sociala medier TV-kanalen får nu samma grundlagsskydd som SVT och andra medieföretag i Sverige. Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) har beviljat Assyria TV:s ansökan om grundlagsskydd genom att registrera kanalens sändningar och dess ansvariga utgivare. Grundlagsskyddet innebär bland annat att Assyria TV får publicera personuppgifter utan att kunna fällas för brott mot exempelvis.

Inget grundlagsskydd för public service Aftonblade

Om det finns omodererade kommentarer, så förlorar hela webbsidan, med artiklar och allt, sitt grundlagsskydd, eftersom kommentarer och artiklar då ingår i samma databas Tidningarna måste nu, i väntan på en lagändring, anpassa sig. Möjligen räcker en teknisk lösning, så att kommentarerna visas i ett eget fönster och blir en egen databas SVT-chefen hoppas på grundlagsskydd för public service. Jimmy Ahlstrand, strategichef på SVT, välkomnar den nya avgift för public service som riksdagen klubbade igenom i veckan som gick. Han hoppas nu på att ett steg två följer, där den ickekommersiella televisionen och radion också får ett skydd i grundlagen Grundlagsskydd av yttrandefriheten ger tyngd och stabilitet Nr 6 2007 Årgång 73. Behöver vi en helt ny yttrandefrihetsgrundlag? Eller är våra strävanden att skydda tryck- och yttrandefriheten meningslösa, eftersom dessa frågor ändå regleras inom EU? Åsikterna gick isär när experterna diskuterade tryck- och yttrandefriheten Grundlagsskydd: En medborgare r genom grundlagen (Regeringsformen 2 kap 6 ) skyddad mot obefogad husrannsakan och liknande intr ng i sitt hem. Det kr vs att det finns en klar brottsmisstanke och att en domstol beslutar om tg rden. I br dskande fall f r ven en polismyndighet ta detta beslut

Hur används ordet grundlagsskydd - Synonymer

 1. thefuture ® innehar utgivningsbevis och därmed ett grundlagsskydd för webbplatsen.. Ansvarig utgivare: Sören Andersson Vid publicering på internet kan yttrandefriheten skyddas på samma sätt som i radio, tv och tidningar. Vissa kan omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd, som exempelvis massmediaföretag
 2. Sedan 2003 kan en innehavare av en databas få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis, så kallat frivilligt grundlagsskydd. Utgivningsbevis utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv och gäller i tio år
 3. Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme

Synonym till Grundlagsskydd - Typ Kansk

 1. I korthet innebär det att webbplatsen har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och kan likställas med mer traditionella massmedier (till exempel tryckta tidningar, tv och radio). Det betyder bland annat att YGL är överordnad dataskyddsförordningen (GDPR) i de fall där GDPR strider mot yttrandefrihetsskyddet
 2. ering på grund av funktionsnedsättning definieras i lagen och exempel på diskri
 3. Grundlagsskydd för integritet föreslås. KOMMITTE 2007-12-03. Integritetsskyddskommittén vill att den personliga integriteten ska få samma typ av skydd som yttrandefriheten, uppger tidningen Riksdag&Departement, R&D. Av: Peter Nordebo Dela artikeln: Kommentera.
 4. 5. Grundlagsskydd för digital bio och annan offentlig uppspelning ur en databas Advokatsamfundet välkomnar en regel som ger grundlagskydd åt digital bio och annan offentlig uppspelning ur en databas. Samfundet vill dock i detta sammanhang understryka behovet av att överväga om man bör behålla en teknikberoende grundlagsreglering a
 5. Medier som inte har grundlagsskydd. Även den som inte har grundlagsskydd för sin journalistiska verksamhet kan undgå kraven enligt de nya dataskyddsreglerna. Exempel på sådan journalistisk verksamhet är bloggar utan utgivningsbevis eller publiceringar i sociala medier
 6. ologi) efter mönster från TF med bland annat.

Grundlag - Synonymer och betydelser till Grundlag. Vad betyder Grundlag samt exempel på hur Grundlag används Inget grundlagsskydd för public service. Public service får inget grundlagsskydd från politisk styrning efter att riksdagspartierna misslyckats med att nå en parlamentarisk uppgörelse. Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) har Moderaterna inte gått med på en uppgörelse - något han är kritisk till. NiL har fått grundlagsskydd! NiL har fått grundlagsskydd! Nyheter i Lund; augusti 19, 2020; Nyheter i Lund har äntligen blivit beviljade utgivningsbevis av Myndigheten för press radio och tv. I huvudsak innebär beviset att Nyheter i Lund nu omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen

Act Svenska kyrkan verkar för demokratiska, sekulära stater, med grundlagsskydd för mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Act Svenska kyrkan vill lyfta frågan om religionsfrihet och arbetar för att få beslutsfattare i Sverige, EU och FN att erkänna religionens betydelse som förändringskraft REMISSVAR (Ju2009/1578/L6) Delbetänkandet Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14) Saco begränsar sitt yttrande till kommitténs förslag om anställdas meddelarskydd LIBRIS titelinformation: Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? [Elektronisk resurs] Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt : delbetänkande. D. 2 / av Tryck- och yttrandefrihetsberedningen

Tore Sigeman, Grundlagsskydd för facklig stridsrätt - Några svenska erfarenheter i FJFT 2008 s. 156-173 - Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Tryck- och yttrandefriheten är en demokratisk grundpelare och fria massmedier är en förutsättning för en fungerande rättsstat. Åsiktsfrihet och yttrandefrihet är också mänskliga rättigheter - men man får inte uttrycka vad som helst UC har för webbplatsen www.uc.se utgivningsbevis som är utfärdat av Myndigheten för radio och tv. Det innebär att webbplatsen har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL). En konsekvens av grundlagsskyddet innebär att personuppgiftslagen (1998:204) inte är tillämplig Grundlagsskydd och de rökande barnen. Posted by: Roger Sahlström in Bloggen Comments Off on Grundlagsskydd och de rökande barnen. Jag har i flera dagar bevakat demonstrationen där afghanska så kallade barn strejkar Grundlagsskydd; Välkommen. Här kan du som kommit en bit i din släktforskning, och som vill veta ännu mera om dina förfäders liv och leverne, söka bland de historiska dokumenten. Dessa är indexerade och kommer från ett flertal olika arkiv. Kanske.

Hans Rosén - DN

Inget grundlagsskydd för public service - Nyheter (Ekot

Stärkt grundlagsskydd för mänskliga rättigheter Motion

 1. Inget grundlagsskydd för siter med omodererade kommentarer Journalister ansvariga för brottsliga kommentarer Efter ett beslut i Hovrätten så förlorar webbsajter med omodererade kommentarer sitt grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen
 2. WWW.MERINFO.SE ÄR EN GRUNDLAGSSKYDDAD DATABAS. Informationen som finns tillgänglig på webbplatsen www.merinfo.se består av en databas. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd
 3. Grundlagsskydd av public service oberoende har blivit en politisk fråga. Vilket blir märkligt på flera sätt. Till att börja med innebär det att public service som företeelse skrivs in i grundlagen, vilket är direkt olämpligt. Statsägd media är en anomali i ett demokratiskt samhälle - och bör inte förekomma alls
 4. Sverige finns möjligheten att ansöka om utgivningsbevis och genom detta få ett frivilligt grundlagsskydd. Bakom denna möjlighet finns det ett antal tjänster som kan upplevas stå i konflikt med GDPR, speciellt då privatpersoner vill få sina rättigheter tillgodosedda som möjlighet till radering av data
 5. Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? : Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt : delbetänkande. D.

Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten

Några röster från sociala medier, som oroar JökarnaMedierna | Sveriges Radio
 • Handelsbanken app utomlands.
 • Lufthansa jobs köln.
 • Instoppad skjorta åker upp'.
 • Train travel in sri lanka.
 • Nils nilsson skum bukowskis.
 • Vad är bodypump.
 • Handelshögskolan studievägledare.
 • 9 11 you.
 • Polisen partille händelser.
 • Allergi morot symptom.
 • Member of the board.
 • Fri från anorexi.
 • Restaurang tranås.
 • Perceptionsstörningar 1177.
 • Mister hyde.
 • Hercules tecknad film.
 • Tonkinbukten incidenten.
 • Slash 2009.
 • Lyxtelegram.
 • Assassins creed black flag unlimited money cheat.
 • Tanzschule burger schäfer take 5.
 • Vi i spånga.
 • Är dricks svarta pengar.
 • Leder en vargflock akela.
 • Adam sucht eva 2017.
 • Ich höre antenne niedersachsen.
 • Varför slänger vi mat.
 • Tbc sverige.
 • Mario kart 8 deluxe review.
 • Nick viall january jones.
 • Time machine backup.
 • Valborg kisa.
 • Spinosaurus ark.
 • Linn stokke filmer.
 • Vampyr kläder barn.
 • Tariflohn gärtner.
 • Fransförlängning.
 • Vintern då skåne försvann.
 • Damejeanne ljusslinga.
 • Games bubble trouble.
 • Goffman teori identitet.