Home

Alkoholtillstånd regler

Regler för tillverkning, handel och hantering Expandera. Alkohol Expandera. Ansöka om alkoholtillstånd. Serveringstillstånd ansöker du om i den kommun där serveringsstället finns. Kommunen fattar självständigt beslut utifrån ovanstående punkter 3 § För tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om marknadsföring i 7 kap. finns det särskilda regler i marknadsföringslagen (2008:486). Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna gentemot den som har serveringstillstånd får, i fråga om marknadsföring på serveringsstället, utövas också av kommunen Alkoholtillstånd, lagen och Alkoholhantering regleras i något som heter ALKOHOLLAGEN, i denna lag finner du alla de regler och lagar som du måste följa för att få servera alkohol på ditt serveringsställe Ansökningsavgift. Du betalar en avgift för att ansöka om tillstånd och i vissa fall för att göra en ändring. Du hittar uppgift om hur stor avgiften är där du väljer serveringstillstånd som du vill ansöka eller anmäla om Reglerna har till syfte att motverka den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig, som till exempel berusningsdrickande eller allt för tidig alkoholdebut. Reglerna ska även motverka andra olägenheter, som exempelvis buller och störande av ordningen. Det är flera myndigheter som har tillsynsansvar enligt alkohollagen: kommunens tillståndsenhe

Tillstånd, regler och tillsyn 24. Avfall 1. Lagar och regler för avfallshantering. Skyltar och vepor. Bad, pool och andra badvattenanläggningar. Bostadsföretag och fastighetsägare 1. PCB. Brandfarlig vara. Gräva och schakta. Buller. Cisterner. Djurhållning och lantbruk 6. Bekämpningsmedel inom lantbruk 3 Startsida / Näringsliv & arbete / Tillstånd, regler och tillsyn / Serveringstillstånd för alkohol . Serveringstillstånd för alkohol. Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen. Det. Andra sidor under ämnet Tillstånd, regler och tillsyn Hälsoskydd. Livsmedel. Miljöskydd. Lantbruk. Receptfria läkemedel, tobak och e-cigaretter. Streetfood. Torghandel. Prenumerera på sidan Fyll i din e-post adress nedan för att få e-post när sidan uppdateras. Du kan. Regler och avgifter Terminer och lov Ledighet för elev Skolval inför läsåret 2020/2021 Nyanlända elever Modersmål Bedömning och betyg Studie- och yrkesvägledning Elevhälsan Ung livsstil i Avesta Måltider i grundskolan Matsede

Fakta: Alkohollagen För att få servera starköl, vin eller sprit till allmänheten behöver du serveringstillstånd. Detsamma gäller som huvudregel också för servering till slutet sällskap. Serveringst Den här sidan handlar om regler och riktlinjer när det gäller serveringstillstånd samt hur man ansöker Alkohol och serveringstillstånd - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser Publicerad den 4 november 2020 Borås skärper råd till anställda Borås Stad har skärpt sina allmänna råd till de anställda i kommunen. Det är en följd av Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer för Västra Götalands län Regler för dig som har serveringstillstånd. Tillståndsenheten har nedan sammanfattat ett antal viktiga bestämmelser från alkohollagen (2010:1622) för att underlätta för dig som ny tillståndshavare i kommunen. Läs mer om servering av alkohol. Serveringsansvariga

Hos den Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ansöker du om serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap i kommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Hedemora, Säter och Gagnef. ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) betjänar de sju kommunerna och har sitt säte i Falun Vilka regler gäller? 2020-11-04. Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland. Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november

Om reglerna inte följs kan kommunen besluta om erinran, varning eller återkallelse av tillstånd som påföljd. Den som säljer alkohol i strid med reglerna kan dömas för brott mot alkohollagen till böter eller fängelse. Vad gäller vid förändringar i verksamhet eller vid ägarbyte Här kan du få information om serveringstillstånd för alkohol och vad som gäller för dig som krögare i Helsingborg. För att servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha serveringstillstånd

Servering av alkohol — Folkhälsomyndighete

Alkohollag (2010:1622) Svensk författningssamling 2010

För att få servera starköl, vin eller sprit måste du ansöka om ett serveringstillstånd. I restaurangregistret kan du se vilka restauranger som har serveringstillstånd För att få servera vin, starköl, sprit, annan jäst alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat på din restaurang måste du ha ett serveringstillstånd. Du ansöker direkt på den här sidan. Tillståndsenheten utreder sedan om du uppfyller alla krav för att få tillstånd Reglerna om serveringstillstånd finns i alkohollagen och alkoholförordningen. De finns till för att begränsa skadlig alkoholkonsumtion, till exempel berusningsdrickande, samt för att hindra ungdomar från att börja dricka alkohol för tidigt Vill du veta mer om vilka regler som gäller för de olika tillstånden och hur tillsynen över de restauranger som har serveringstillstånd går till kan du läsa vidare i socialförvaltningens riktlinjer

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Här kan du få information om olika serveringstillstånd och vad som gäller för dig som är krögare i Sigtuna kommun Sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får serveras mot betalning endast om man har tillstånd. Tillstånd kan ges för servering till allmänhete Reglerna gäller aggregat där köldmediemängden motsvarar 5 ton CO²e (koldioxidekvivalenter) eller mer. Det innebär att vanliga kylar, frysar eller värmepumpar i lägenheter och villor vanligtvis inte behöver kontrolleras. Information innan installation Registrerings- eller firmabevis (motsvarande). Beviset får inte vara äldre än tre månader. Vid aktiebolag: Utdrag ur aktiebok; AB under bildande: Bolagsordning, stämmoprotokoll, styrelseprotokoll, bevis om aktieteckning och kopia av anmälan Tillstånd, regler och tillsyn Serveringstillstånd alkohol. Karlstads kommun - arbetsmarknads- och socialförvaltningen, ansvarar för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd. Läs mer om tillsyn och regelverk på Folkhälsomyndighetens hemsida

Du kan ta del av vilka regler och vilka kostnader som gäller för att få servera alkohol genom att läsa kommunens riktlinjer. Riktlinjerna tar upp kriterier för prövning av: servering på restauranger och liknande. servering till slutet sällskap. alkoholpolitiska aspekter. Vid nyansökning av tillstånd krävs ett remissförfarande För att få ett serveringstillstånd måste du uppfylla alkohollagens höga lämplighetskrav. Vi gör därför en lämplighetsprövning av både bolaget som söker och av de personer som ingår i bolaget och dessa personers pågående och tidigare bolagsengagemang Regler om serveringstillstånd finns i alkohollagen. Enligt alkohollagen får bara den som har serveringstillstånd sälja alkohol. Observera att även alkohol som ingår i en entré- eller deltagaravgift räknas som försäljning och kräver serveringstillstånd Det finns regler i alkohollagen (2010:1622) som begränsar din möjlighet till tillverkning, marknadsföring, handel, införsel eller import med alkoholvaror. Kontakta Folkhälsomyndigheten om du undrar vad som är tillåtet enligt alkohollagen Alkoholtillstånd, serveringstillstånd. Avgifter för tillstånd och tillsyn - Servering; Giltighet och ändring i verksamheten - serveringstillstånd; Kriterier/regler och kunskapsprov för serveringstillstånd; Servering av alkoholdrycker på särskilt boende; Servering till allmänheten; Slutet sällskap - serveringstillstånd; Tillsyn.

Alkoholservering. För att få servera starköl, vin eller sprit behövs enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller för ett stadigvarande tillstånd på till exempel en restaurang Tillstånd & Regler Lyssna alkoholtillstånd mm handläggs av olika kommunala förvaltningar. Då är det viktigt att kommunen, förutom att hantera frågor och ärenden snabbt och smidigt, också arbetar för att reglerna skall vara så enkla, konsekventa och tydliga som möjligt Bland annat finns begränsningar gällande ålder, prisnivå, försäljningsställen samt krav för alkoholtillstånd för restauranger och företag som erbjuder provsmakningar. Dessa regler finns till för att exempelvis fånga upp de som har ett riskbruk och riskerar att falla in i ett missbruk i framtiden Serverings- och alkoholtillstånd Åtvidabergs kommun har sedan den 1 januari 2017 ett avtal med Linköpings kommun om att alkoholhandläggarna från Linköpings kommun utför handläggning och tillsyn enligt alkohollagen för Åtvidabergs kommuns räkning

Sammanfattning av de viktigaste reglerna för dig som är ny tillståndshavare; Så går det till att ansöka om serveringstillstånd. När du lämnar in en ansökan om serveringstillstånd har kommunen fyra månader på sig att fatta beslut Krav på lättare regler för alkoholtillstånd Att kulturföreningar lättare borde få alkoholtillstånd skriver många göteborgare under på. 835 stycken närmare bestämt. Nu ska frågan tas upp i social resursnämnd Alkoholtillstånd - Välkommen till en komplett utbildning. Vi har utbildat en stor mängd krögare genom åren och har även gjort oss kända hos de flesta av Sveriges alkoholhandläggare. Ett alkoholtillstånd, eller serveringstillstånd, är något som man måste visa att man förtjänar. Det är inte något som man bara får

Alkohollagen och ditt - Serveringstillstån

Alkoholtillstånd, miljöfarligt, livsmedel, lantbruk, receptfria läkemedel, tobak, streetfood, torghandel Det är många regler att följa och det är viktigt att de följs. Vi hjälper dig gärna på vägen. Serveringstillstånd för alkohol. Hälsoskydd. Livsmedel. Miljöskydd Kräver enklare regler för alkoholtillstånd Göteborg Med anledning av nedläggningshotet mot Truckstop Alaska har 835 göteborgare skrivit under ett krav till kommunen: förenkla.

Vi har utbildningen för dig som tänker skaffa alkoholtillstånd och serveringstillstånd i Stockholm, Göteborg, Malmö och hela övriga Sverige Serveringstillstånd för företagare i Sundbybergs stad. För att servera sprit, vin, starköl och andra alkoholdrycker måste du först ansöka om tillstånd För att få ett serveringstillstånd måste du uppfylla våra höga lämplighetskrav och visa att du kommer att sköta serveringen enligt alkohollagens regler. Vi gör därför en lämplighetsprövning av både organisationen som söker tillståndet och av de personer som ingår i organisationens ledning. För att vara lämplig ska d Samma regler gäller om du tar över en befintlig livsmedelsverksamhet utan att anmäla det till oss. Då hamnar sanktionsavgiften på ett lägsta belopp om 2500 kronor. Sanktionsavgifterna är beroende av din verksamhets årsomsättning. Avsluta livsmedelsverksamhet För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringen ska ske. Serveringstillstånd kan beviljas för servering till allmänheten eller slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt

Ansök om tillstånd för - Tillstånd och regler

Kriterier/regler och kunskapsprov för serveringstillstånd Kriterier för serveringstillstånd Vid en prövning av serveringstillståndet görs bedömning av sökandens, verksamhetens och serveringsställets lämplighet samt ställningstagande kring eventuella alkoholpolitiska olägenheter Allmänt om lagar och regler. Nekas alkoholtillstånd pga brott? 2019-04-30 i Allmänt om lagar och regler. FRÅGA En bekant har dömts för sexköp och mist sitt taxitillstånd. Kan han på grund av detta nekas alkoholtillstånd om han söker ett sådant för sin nyinköpta restaurang Här har vi samlat information om de regler som gäller vid servering av alkohol och hur du gör för att söka serveringstillstånd enligt Alkohollagen. Vi har även information om våra avgifter för ansökan samt för årlig tillsyn

Serveringstillstånd - Södertälje kommu

 1. Tillstånd, regler & tillsyn. Alkohol, tobak & läkemedel. Serveringstillstånd för starköl, vin & sprit. Ansök om serveringstillstånd; Anmäl förändringar i serveringstillstånd; Avgifter för serveringstillstånd; Alkohollagen & riktlinjer; Restaurangregister för alkoholtillstånd; Försäljning av folköl; Försäljning av toba
 2. Följande regler ska uppfyllas för att erhålla serveringstillstånd för slutet sällskap: Arrangemanget får inte annonseras som offentlig tillställning. Alkoholserveringen ska vara en del i serveringen av en måltid, bestående av lagad mat. Serveringen ska påbörjas vid en i förväg bestämd tid, i enlighet med tillståndet
 3. Under sommaren väljer många restauranger att ha en uteservering. För att ha en uteservering kan det krävas flera olika tillstånd. Först och främst måste du ansöka om att få ställa dina möbler på offentlig plats. Detta gör du hos polismyndigheten. Om du sedan vill lägga golv eller glasa in din uteservering måste du ansöka om
 4. Tillstånd, regler och tillsyn. Om ett företags verksamhet regleras av lag måste företaget i vissa fall söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Ett företag kan också ha skyldighet att göra olika kontroller och besiktningar i sin verksamhet
 5. Regler för serveringstillstånd Så här söker du Du ansöker om serveringstillstånd i den kommun där restaurangen ligger. Ansökningsblanketter och övriga anvisningar hittar du på de flesta kommuners hemsida. Kommunen tar ut en ansökningsavgift som varierar från kommun till kommun. Om du skulle få avslag på din ansökan får du inte tillbaka din ansökningsavgift. För att få.
 6. Utbildning i serveringstillstånd Vi har Sveriges ledande utbildning i serveringstillstånd och vi är välkända i många kommuner. Proven är anpassade för att du ska klara alla frågor på kommunens prov. Över 95% av våra kunder klarar kommunens prov på första försöket. Vi har funnits längst på marknaden och har utbildat tusentals nöjda restaurangägare över hela landet
Alkohol - Tingsryds kommunInflammerad bukspottkörtel katt

Tillstånd, regler och tillsyn Här hittar du som företagare information om olika typer av tillstånd och anmälningsplikter som gäller för din verksamhet. Livsmedelsverksamhe EU:s regler kräver dock att druvsorterna är av arten Vitis vinifera eller en korsning mellan denna art och andra arter av släktet Vitis. Om du säljer en vinplanta inom EU ska den ha ett växtpass. Samma sak gäller om du köper in plantor och sedan säljer dem vidare inom Sverige. Om växtpass på Jordbruksverkets webbplat Regler vid upphandling; Så här levereras dina varor; Upphandlingar och avtal; Fakturera kommunen. Kom igång och skicka e-faktura; Hållbara inköp; Elektronisk handel; Utbildning, akademi och näringsliv. Samverkan - skola och näringsliv. Teknikcollege; Vård- och omsorgscollege; Praktik; Lärlingsutbildning; Kompetenscentrum; Ung. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats. Lotteritillstånd. Det är Spelinspektionen som fattar beslut om tillstånd gällande automatspel

Alkoholtillstånd, serveringstillstånd, alkohol, tillstånd

 1. Riktlinjer, rutiner och regler för ledsagarservice. Riktlinjer Hälso- och sjukvård. Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Sollentuna kommun och gäller alla medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården
 2. Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering. I Strömstad kommun är serveringstiden normalt inom kl. 11-23
 3. Tillstånd, regler och tillsyn. Som företagare och verksamhetsutövare finns det en mängd tillstånd och regler som berör din verksamhet. Här redovisar vi de vanligast förekommande områdena där kommunen ansvarar för tillsyn och tillstånd
 4. Tillstånd, regler och tillsyn. När du ska starta en verksamhet är det viktigt att du tar reda på om verksamheten kräver tillstånd, anmälan eller annan registrering till myndighet. Här har vi sammanställt vilka tillstånd som krävs och vilka lagar och regler som gäller
 5. Nya regler för alkoholtillstånd. Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft. Det har framkommit att kommunerna ställer nya krav vilket gör att klubbarna inte längre får tillstånd för att sälja öl och vin i samband med MC-träffar

Tillstånd och regler. Använda stadens mark. Information och vad du behöver tillstånd för, hur du ansöker om det samt hur mycket det kostar. Livsmedel, lotteri och försäljning samt alkoholservering.. Tokighet 3. Om det uppstår spontandans på en restaurang eller bar som saknar danstillstånd riskerar näringsidkaren rättsliga påföljder. Näringsminister Ibrahim Baylan har åkt på turné genom Sverige för att lära sig mer om regler och regeltillämpningar.Under ministerns besök i Umeå i vintras kom danstillståndet åter upp som ett exempel på en regel som borde skrotas I grunden regleras byggnaders brandskydd vid ny-/om- och tillbyggnation av regler kopplade till plan och bygglagen. Vid tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) skall (alkoholtillstånd) SS-EN 179. P 150-300 Lägsta krav är engreppsmanöver med funktion motsvarande Ej alkoholtillstånd SS-EN 179

Serveringstillstånd för alkohol - linkoping

Dessa regler gäller oavsett om personalliggaren består av en eller flera delar och oavsett om den är i pappersform eller elektronisk form. En inkomstskattebefriad idrottsförening driver kioskförsäljning vid matcher. Kiosken drivs i huvudsak av oavlönad personal och en anställd person Funderar du på ett affärsalternativ till organisationen av din restaurang? En food truck kan vara ett bra alternativ! Den kräver en mindre investering än en fast lokal och det är ett fantastiskt sätt för att nå ut med restaurangens produkter till fler potentiella kunder.Det viktigaste är att först göra en ordentlig affärsplan för att allt ska rulla på från första början Regler och rutiner för alkoholservering på särskilt boende Lyssna Publicerat 14 januari 2015. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en regelöversikt och förslag på rutiner och kontroll för särskilda boenden som serverar alkohol. Ett.

Tillstånd, regler och tillsyn; Knivsta.se Jobba i Knivsta. Start Tillstånd, regler och tillsyn Alkoholtillstånd. Här kan du läsa om hur du söker alkoholtillstånd. Enligt alkohollagen krävs det tillstånd för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag. För att få sälja och servera alkohol behöver du ett serverings­tillstånd. Här kan läsa om vilka regler och avgifter som gäller

Företagare - Vårgårda kommun

Serveringstillstånd för alkohol - Ängelholms kommu

Nya regler för alkoholtillstånd 2011-06-16 <p>Den 1 januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft. Genom några av SMC:s klubbar har det framkommit att kommunerna ställer nya krav vilket gör att klubbarna inte längre får tillstånd för att sälja öl och vin i samband med MC-träffar. </p> Här ser du de dokument som behövs för att kunna behandla en ansökan om serveringstillstånd. I vissa fall kan det i samråd med handläggare behöva att kompletteras med andra dokument som inte är listade här

Vad krävs för att få serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin och starköl i Höörs kommun krävs ett serveringstillstånd från tillstånds- och tillsynsnämnden. För att servera folköl som näringsidkare krävs en anmälan till kommunen där försäljningen sker Vid ansökan ska den som söker tillstånd lämna in de handlingar som krävs för att tillståndsenheten ska kunna handlägga ansökan Allmänt om lagar och regler. Regler för privatfester. 2008-03-30 i Allmänt om lagar och regler. FRÅGA Hej. Jag har frågor om vilka regler som gäller för en privatfest? Är det tillåtet att dricka alkohol om man är 18 år på en privatfest? Är det lagligt att ta inträde Från årsskiftet gäller ny avfallstaxa och nya regler om besök på återvinningscentralerna. Antalet besök för hushållen begränsas för att företagare inte ska kunna åka snålskjuts på kommuninvånarnas bekostnad. 12 nov Läs mer. Inbjudan till dialogmöte om matvagnar och Foodtrucks Regler och styrande dokument - författningssamling Visa/dölj. Ordningsregler. Heraldiskt vapen. Historia - från 1700-talet och framåt Visa/dölj. Fornhistoria. Kortfilmer om Lomma kommun Visa/dölj. Vart är vi på väg? Pris för berömvärda insatser. Valresultat, mandatfördelning

Farligt avfall - Vårgårda kommunYstad-Österlenregionens miljöförbund - Ystads kommun

Krävs tillstånd för att servera alkohol till ett slutet

Rattfylleri är när en person kör ett motordrivet fordon med minst 0,2 promille alkohol i blodet eller har narkotika i blodet. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse Sidan blev senast uppdaterad:2020-11-13 Du behöver söka tillstånd för att få sälja och servera alkohol (spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat, exempelvis alkoholhaltig glass) till allmänheten och till slutna sällskap Regler för våra sociala medier; Foldrar och broschyrer; Lyssna Skriv ut Serveringstillstånd. Du som vill servera alkoholdrycker mot betalning måste ha serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang Varmkök med stekbord är en förutsättning för att en restaurang ska få alkoholtillstånd, enligt de regler som gäller idag. Matutbudet ska också vara komplett och tillverkat av råvaror. Det innebär att alla restauranger som enbart serverar kalla rätter som sushi-restauranger, sallads och smörgåsbarer och andra restauranger som enbart serverar kall mat inte kan få alkoholtillstånd För att få servera starköl, vin eller sprit till allmänheten behöver du serveringstillstånd. Även tobaksförsäljning kräver att du ansöker om tillstånd från kommunen. Ska du sälja folköl eller e-cigaretter behöver du göra en anmälan till kommunen. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket

Alkohol och serveringstillstånd - Lerums Kommu

Västerviks kommun Telefon: 0490-25 40 00 E-post: kommun@vastervik.se Besöksadress: Fabriksgatan 21, Västervik Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik Organisationsnummer: 212000-077 Start / För företag / Regler per område/bransch / Alkohol, tobak och e-cigaretter / Marknadsföring av alkohol. Marknadsföring av alkohol. För företag. När du marknadsför alkoholdrycker ska din marknadsföring inriktas på att lämna neutral och saklig information om produkten På den här sidan hittar du ett urval av de vanligaste tillstånden och reglerna som gäller när du ska starta eller driva ett företag. Här finns även information om hur tillsynen av olika verksamheter fungerar. Alkohol. Om du ska starta en restaurang och vill kunna servera spritdrycker, vin och starköl måste du söka alkoholtillstånd Reglerna ändrades den 1 mars 2018 Om du fick din ansökan godkänd innan den 1 mars 2018 gäller andra regler. Läs vad som gäller för dig som berörs av de gamla reglera. Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2019-01-23, kl 13:13. Jobba hos oss Press Personuppgifter Om. För att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra alkoholdrycker till allmänheten behöver du ansöka om tillstånd. Ska du sälja folköl eller tobak behöver du göra en anmälan till kommunen innan du startar försäljningen. Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket

Restaurang- och livsmedelsprogrammet | Barn- ochDanderydStartsidan - Tingsryds kommun”Jag erbjöds pengar för sex flera gånger om dagenNy hemsidaAlviks Kulturhus

Tobakslagen har i syfte att begränsa tobakens skadeverkningar och innehåller bland annat en rad bestämmelser om handel med tobaksvaror samt rökfria miljöer. Bestämmelserna i lagen avser tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och liknande produkter Nya regler från Folkhälsomyndigheten för att minska spridningen av coronaviruset. Livsmedelsverkets frågor och svar med anledning av coronaviruset. 1 Ditt företag; 2 Din verksamhet; 3 Lokal och omgivning; Din checklist Den som i Kalix kommun vill servera alkoholdrycker - det vill säga spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker - mot betalning måste inneha ett serveringstillstånd. Tillståndet söks hos och ges av Kalix kommun

 • Fogsand åtgång.
 • Huddinge if fotbollsskola 2017.
 • Linnetyger till kläder.
 • Handelshögskolan studievägledare.
 • Orwell seth macfarlane.
 • Nordsjö färg återförsäljare.
 • Bedside crib jack and lily.
 • Sunkini 2017.
 • Randonnée chien ile de france.
 • Skoda yeti bagageutrymme.
 • Hades fakta.
 • Pauline skött youtube.
 • Olika väderfenomen.
 • Tau vs pi.
 • Röntgen gravid vecka 4.
 • Sesamstraße deutschland.
 • Klassisk vit damskjorta.
 • Frankrike innbyggere.
 • Köpa parabol canal digital.
 • Vägtull polen.
 • Dc movies upcoming.
 • Dejtingligan namn.
 • Överlevnadshandboken john wiseman pdf.
 • Hotels.com avbokningsregler.
 • Spanx prisjakt.
 • Parker rollerball refill.
 • Salon de la grande distribution 2018.
 • Ladusvala vinter.
 • Toyota proace.
 • Ebba busch thor.
 • Husumfabriken historia.
 • Kändisar politisk läggning.
 • Dâte orthographe.
 • Cadillac ct6 pris.
 • Heidelberg castle.
 • Handelsbalans.
 • Danser i norrbottens län.
 • Scooby doo (film).
 • Hur snabb är min hemsida.
 • Pelargon mormor alma.
 • Archäomusica 2018.